پادکست تحلیل بنیادین روزانه

محورهای پادکست ۱۰ می ۲۰۱۹:

- ادامه مذاکرات تجاری آمریکا و چین همراه با آغاز فرایند اعمال تعرفه های جدید - گزارش CPI آمریکا و اهمیت آن - کلوزهای هفتگی و احتمال شکل گیری کف میان مدتی در دلار نیوزیلند
  گوینده: علی شریف آزاده