پادکست تحلیل بنیادین روزانه

محورهای پادکست تحلیل بنیادین روزانه سه شنبه 5 می 2020

کاهش شدید دامنه نوسانات بازارهای مالی در نخستین روز کاری هفته

سقوط بیشتر خوش بینی سرمایه گذاران اروپایی نسبت به چشم انداز اقتصادی حوزه یورو

ثابت ماندن نرخ بهره و دیگر پارامترهای سیاست پولی بانک مرکزی استرالیا

کاهش بیش از 10 درصدی سفارش های کارخانه در آمریکا در ماه مارس

بررسی تقویم اقتصادی روز