پادکست تحلیل بنیادین روزانه

محورهای پادکست 15می ۲۰۱۹:

- ادامه تنش های تجاری و جو ریسک گریزی - تحولات برگزیت - تنش های میان ایران و آمریکا
  گوینده: علی شریف آزاده