پادکست تحلیل بنیادین روزانه

محورهای پادکست تحلیل بنیادین روزانه پنج شنبه 21 می 2020

ادامه جو ریسک پذیری با رشد همزمان شاخص ها و نفت و افت دلار و ین

افزایش امیدها به کشف واکسن کرونا؛ این بار شرکت Inovio Pharmaceuticals

ریزش پوند پس از اشاره یکی از مقامات BOE به امکان اعمال نرخ های بهره منفی

گزارش های PMI بهتر از انتظارات در فرانسه

بررسی تقویم اقتصادی روز