پادکست تحلیل بنیادی روزانه

محورهای پادکست تحلیل بنیادی روزانه چهارشنبه 22 سپتامبر 2021

  • ادامه انتظار بازارهای مالی برای نشست امشب فدرال رزرو
  • بازگشت محتاطانه تقاضا به ارزهای دیجیتال از سطوح حمایتی
  • تشدید بحران کمبود نیمه رساناها و فشار قیمتی روی خودروسازها
  • تاکید کورودا و همکارانش در BOJ بر ادامه سیاست تسهیلی پولی
  • بررسی تقویم اقتصادی روز (نشست کمیته FOMC فدرال رزرو)