پادکست تحلیل بنیادی روزانه

محورهای پادکست تحلیل بنیادی روزانه پنجشنبه 23 سپتامبر 2021

  • نوسانات دوسویه در بازار ارز و رشد تقاضا برای سهام پس از نشست فدرال رزرو
  • نشست FOMC: وعده جرومی پاول برای پایان QE در میانه سال 2022
  • نشست SNB: عدم تغییر در پارامترهای مختلف سیاست پولی
  • گزارش‌های پایین‌تر از انتظارات PMI اروپا و بریتانیا
  • بررسی تقویم اقتصادی روز (نشست BOE)