پادکست تحلیل بنیادی روزانه

محورهای پادکست تحلیل بنیادی روزانه دوشنبه 11 اکتبر 2021

  • نوسانات دوسویه در بازارهای مالی در آخرین روز کاری هفته پیش
  • گزارش NFP سپتامبر: ایجاد کمتر از انتظارات مشاغل همراه با رشد سنگین دستمزدها
  • گزارش قدرتمند بازار کار کانادا و ادامه رشد CAD با کمک صعود بهای انرژی
  • هشدار ساندرز از اعضای BOE به افزایش زودهنگام‌تر نرخ بهره در بریتانیا
  • بررسی تقویم اقتصادی روز (تعطیلی بانک‌های آمریکایی)