پادکست تحلیل بنیادی روزانه

محورهای پادکست تحلیل بنیادی روزانه سه شنبه 1 ژوئن 2021

  • کاهش دامنه نوسانات بازار FX و تقویت بهای ارزهای دیجیتال
  • افزایش فشارهای تورمی در اروپا
  • یکی از اعضای BOE: احتمال پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه وجود دارد.
  • عدم تغییر پارامترهای سیاست پولی استرالیا از سوی RBA
  • بررسی تقویم اقتصادی روز (نشست اوپک پلاس)