آموزش Timing Solution – قسمت 51

2020/06/11 | 1399/03/22
نرم افزار Timing Solution , Timing Solution , آموزش

شما می توانید رویدادهای پیچیده تر ، مانند "شاخص نیروی جزر و مد" را به عنوان مجموعه ای از تمام نیروهای جزر و مدی مرتبط ایجاد کنید. Events Formula را روی L1+L2+L3 تنظیم کنید:

در اینجا L1 - نیروی جزر و مدی مریخ ، L2 - زهره و L3 - نیروی جزر و مدی عطارد هستند. L1 + L2 + L3 مجموع این نیروهای جزر و مدی است:

این شاخص را برای ابزارهای مختلف مالی اعمال کنید تا چگونگی همبستگی آن را ببینید. همچنین ، می توانید این فرمول را با هر ابزار مالی خاص تنظیم کرده و وزن مخصوصی را برای این شرایط تعیین کنید:

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، وزن را برای نیروی جزر و مدی مرکوری پنج بار افزایش دادیم. به این ترتیب این شاخص اکنون چنین نمایش داده می شود:

در اینجا ما به شما نمی گویم که از این شاخص برای ابزار مالی خود استفاده کنید. بلکه نحوه پیدا کردن یک شاخص مناسب برای سهام مورد نظرتان را به شما نشان می دهیم.

پیشنهاد می کنیم Window  Model Editor را بررسی کنید. رویدادهای زیادی در آنجا رخ می دهد. این قلب نرم افزار Timing Solution است. این رویدادها برای ایجاد خط پیش بینی با مدول شبکه عصبی استفاده می شود. گرچه در آنجا از رویدادهای زیادی استفاده می شود ، اما دائماً رویدادهای جدید نیز اضافه می کنیم.

به عنوان مثال ، شما ممکن است تصمیم بگیرید که "شاخص نظرات خورشید" را ایجاد کنید که نظرات بطلمیوسی خورشید را نسبت به سایر سیارات نشان دهد ، این پارامترها را تنظیم کرده و محاسبه کنید: (Aspects: نظرات)

به این ترتیب شاخص های مورد نظر را دریافت خواهید کرد.

یا اگر می خواهید اوج این نظرات را بدست آورید ، این گزینه را تنظیم کنید:

این یک ابزار بسیار قدرتمند است. شما می توانید به دو طریق از آن استفاده کنید: بررسی احکام / فرضیه های ارائه شده توسط نویسندگان دیگر یا ایجاد شاخص های خود و تحقیق در مورد کاربرد آنها برای ابزار مالی شما. اگر با آن پول در نمیاورید ، حداق با دنبال کردن فرضیه های بررسی نشده برخی منابع مشکوک ، پول خود را از دست نخواهید داد.

وقتی شاخص های خود را ایجاد می کنید ، مهمترین مسئله این است که بفهمید چگونه می توانید به این شاخص ها اعتماد کنید. این دکمه ها به شما امکان می دهند تا تصویر آماری شاخص های تحلیل شده را محاسبه کنید. این یک روش آسان برای یافتن تأیید آماری برای چنین مواردیست: "هنگامی که مقدار شاخص X زیاد است ، بی ثباتی ابزار مالی Y نیز زیاد است":

مطالب مشابه

مشاهده همه