آموزش Dynamic Trader – قسمت 10

2017/12/10 | 1396/09/19
آموزش نرم افزار , نرم افزار Dynamic Trader

Price/Time Square

ابزار قیمت - زمان گن که در بخش کیف کار در منوی سمت چپ نرم افزار قرار دارد، یکی از ابزارهای کاربردی و مفید در تکنیکال محسوب می شود که برای مشخص کردن محدوده هندسی قیمتی - زمانی در نمودار کاربرد دارد. خطوط ترسیمی که با روش تقسیم بندی قیمت و زمان مشخص می شود ممکن است در آینده نقش حمایت و مقاومت بازی کند. زمانی که استفاده می کنیم هم می تواند بر مبنای روزهای تقویمی باشد و هم روزهای معاملاتی که توسط کاربر مشخص می شود. مربع قیمت زمان زیر یک ساختار متعارف است که به شکل یک مستطیل رسم شده است حاوی یک سری خطوط تقسیمی می باشد. سه خط افقی و سه خط عمودی 25%، 50% و 75% در تصویر مشخص است. به عنوان مثال اگر عرض باکس 180 میله معاملاتی بود تقسیم بندی روی روزهای 45، 90 و 135 روز انجام می شد. اگر عرض باکس 144 روز بود تقسیم بندی به روزهای 36، 72 و 108 روز در می آمد. خطوط به فرمی که در تصویر مشخص است ترسیم می شود و سطوح حمایت و مقاومت احتمالی آتی را مشخص می کند. ترسیم ابزار PT به سه روش صورت می گیرد:
  1. Draw the box : دو کلیک لازم است و مخاطب با اختیار خود کلیک اول و دوم را انجام می دهد. کلیک اول در گوشه سمت چپ و کلیک دوم در سمت مقابل گوشه راست صورت می گیرد.
  2. User defined : استفاده کننده عرض باکس قیمت و زمان را مشخص می کند. قیمت و زمان از پیش تعیین شده است. برای رسم نیاز به یک کلیک داریم و بر مبنای مشخصات از قبل تعریف شده باکس را ترسیم می کند.
  3. Price Per Bar : استفاده کننده تعداد واحدهای قیمت را مشخص می کند که برم بنای واحد یک در یک با زمان باکس ترسیم می شود.
 

مطالب مشابه

مشاهده همه