آموزش Dynamic Trader – قسمت 11

2017/12/10 | 1396/09/19
آموزش نرم افزار , نرم افزار Dynamic Trader

Date Labels

این ابزار یک سری اطلاعات آماری در خصوص تغییرات قیمتی و زمانی در اختیار کاربر قرار می دهد. با کلیک راست بر روی ابزار تنظیمات داخلی ابزار ظاهر می شود که در تصویر قابل مشاهده است. به عنوان مثال وقتی می خواهیم بین نقطه 9 تا 10 تغییرات قیمت را بررسی کنیم کلیک اول را در نقطه 9 می زنیم و کلیک دوم را در نقطه 10 . یک سری طالاعات پایین قیمت 9 و بالای قیمت 10 ظاهر می شود. محدوده 9 تا 10 معادل 48 روز معاملاتی است که قیمت 50.37% رشد نموده است که به عدد 818 ریال رسیده و به ازای هر سهم 274 صعود نموده است و تاریخ نقطه 10 در تصویر 13 اپریل 2015 می باشد. وقتی کلیک سوم را در نقطه 11 می زنیم تغییرات 11 را نسبت به 10 محاسبه می کند. کاربر می تواند با کلیک راست بر روی ابزار اطلاعاتی که نیاز دارد را فعال کند تا با رسم ابزار نمایش دهد.
 1. تاریخ کلیک ها را گزارش می کند.
 2. قیمت کلیک ها را گزارش می کند.
 3. تغییرات ریالی یا دلاری یا پیپی قیمت را گزارش می کند.
 4. تغییرات درصدی قیمت را گزارش می کند.
 5. تعداد روزهای معاملاتی را گزارش می کند.
 6. تعداد روزهای تقویمی را گزارش می کند.
 7. نرخ تغییر قیمت را گزارش می کند.
 8. نسبت های اصلاح و بسط را گزارش می کند.
 9. توضیح در متن
 10. توضیح در متن
 11. توضیح در متن
 12. به شکل اتوماتیک سقف و کف را شناسایی نموده بر اساس آن ابزار را اتوماتیک رسم می کند.

مطالب مشابه

مشاهده همه