آموزش Dynamic Trader – قسمت 21

آموزش نرم افزار , نرم افزار Dynamic Trader

Cross Hairs

یک ابزار برای مشخص کردن مشخصات یک کندل می باشد وقتی این ابزار را انتخاب می کنیم و بر روی هر کندل قرار می دهیم رنگ آن کندل بنفش می شود و مشخصات ان کندل در قسمت پایین نرم افزار نمایش داده می شود. به عنوان نمونه در تصویر زیر کندلی که مشخص کردیم مربوط به دوشنبه 16 ژانویه 2017 می باشد. O: قیمت بازگشایی (Open) C: قیمت بسته شدن (Close) H: قیمت بالاترین (High) L: قیمت پایین ترین (Low) وقتی ابزار را انتخاب می کنیم و در هر نقطه کلیک کنیم در ان نقطه از دو منظر قیمتی و زمانی می توانیم اخطار تنظیم کنیم.

مطالب مشابه

مشاهده همه
آموزش Timing Solution – قسمت 51

شما می توانید رویدادهای پیچیده تر ، مانند "شاخص نیروی جزر و مد" را به عنوان مجموعه...

آموزش Timing Solution – قسمت 50

زبان یونیورسال رویدادها (ULE)

آموزش Timing Solution – قسمت 49

مثال بعدی تحلیل تاثیر ماه نو است. در Editor Models (اکنون می دانید که این یک پنجره...

آموزش Timing Solution – قسمت 48

شماره 9: خب ، تا این مرحله را انجام دادیم. با این حال...