آموزش Dynamic Trader – قسمت 3

2017/12/08 | 1396/09/17
آموزش نرم افزار , نرم افزار Dynamic Trader

ابزار کیف کار

در ورژن های پایین تر داینامیک تریدر ابزارهایی مثل خط روند، کانال، و ... در بخش های مختلف سایت به شکل متفرقه قرار داشت اما در ورژن های جدیدتر ابزارهای پر استفاده در کیف کار قرار دارد که در تصویر دیده می شود. نخستین ابزار این کیف کار که با یک خط قرمز نشان داده شده است "خط روند" است. تمام ابزارهای داینامیک تریدر کلیک راست بر روی آنها فعال است و با کلیک راست کردن می توان وارد تنظیمات ابزار مورد نظر شد. وقتی روی خط روند کلیک راست می کنید چهار نمایش مختلف خط روند وجود دارد:
 1. خط روند یه صورت پاره خط
 2. خط روند وقتی رسم می شود خط مورد نظر به سمت راست بسط داده می شود.
 3. خط روند وقتی رسم می شود خط مورد نظر به دو سمت بسط داده می شود.
 4. خط روند که انتهایش پیکان دارد.
وقتی خط روند رسم شد می توان بر روی خط مورد نظر کلیک کرد و تغییراتی اعمال کرد:
 1. پاک کردن خط روند
 2. اگر ابزارهایی یک گروه خطی دارند کل گروه پاک می شود که چون اینجا گروه نیست ابزار غیر فعال است.
 3. اگر ابزارهایی یک گروه خطی دارند خط مورد نظر از گروه نگه داشته می شود و بقیه پاک می شوند که چون اینجا گروه نیست ابزار غیر فعال است.
 4. همه خط و خطوط موجود در شکل پاک می شود.
 5. می توانید روی خط روند اخطار تنظیم کنید به عنوان مثال هر وقت خط روند شکسته شد یک اخطاری برای شما بفرستد یا اگر شکسته شد پیغامی برای شما ایمیل شود. توضیحات کامل در Help نرم افزار موجود است.
 6. رنگ خط روند را می توانید تغییر دهید.
 7. می توانید خط روند را کپی کنید.
 8. می توانید خط روند را از جایی به جای دیگر جابجا کنید.
 9. می توانید خط روند را ضخیم کنید.
 

مطالب مشابه

مشاهده همه