آموزش Dynamic Trader – قسمت 7

2017/12/09 | 1396/09/18
آموزش نرم افزار , نرم افزار Dynamic Trader

Range Angles

خطوط زاویه توسط کاربر در یک نوسان مشخصی از قیمت ترسیم می شود. شکل زیر سه خط از پیوت کف رسم شده است که سه خط 25%، 50% و 75% نوسان را تقسیم بندی کرده است. آن خط 50% اگر این ابزار از کف رسم شود در واقع همان باند میانی چنگال اندروز است. با کلیک راست روی ابزار می توان تنظیمات داخلی آن را انجام داد و هر نسبت تقسیمی که تمایل داشته باشیم تایپ نموده و تیک می زنیم. دو روش برای رسم این ابزار وجود دارد:
  1. با یک کلیک که باید تیک Auto Draw را بزنیم ترسیم می شود.
  2. اگر گزینه Auto Draw دکمه اش خاموش باشد می توانیم روی گزینه Draw From Close کلیک کنیم که برای رسم سه نقطه نیاز داریم نخست ابتدای یک سوئینگ دوم انتهای سوئینگ و سوم انتهای اصلاح.
 

مطالب مشابه

مشاهده همه