آموزش Dynamic Trader – قسمت 8

2017/12/10 | 1396/09/19
آموزش نرم افزار , نرم افزار Dynamic Trader

Gann Angles

زوایای گن یک سری خطوط زاویه دار است که از هر نقطه کف یا سقف به انتخاب خود رسم می شود. این خطوط رسم شده می توانند نقش حمایت یا مقاومت را بازی کنند. با کلیک راست روی دکمه زوایای گن می توانیم وارد تنظیمات این ابزار شویم. بر اساس تکنیک های ترسیمی گن می توانیم خطوط معتبر و معروف که در آموزه های گن موجود می باشد را با این نرم افزار رسم کنیم. خطوطی مانند 1X1، 1X2،2X1 و ... . شکل زیر نمایی از تنظیمات داخلی این ابزار می باشد. به دو روش می توانیم این خطوط را رسم کنیم الف) رسم 1X1 برای رسم این روش باید گزینه 1X1 را در تنظیمات داخلی این ابزار فعال کنیم. با این روش کاربر به شکل دستی زاویه 1X1 را مشخص می کند. ب) روش Ticks Per Bar با این روش شما هر واحد نوسان قیمت را مشخص می کنید و بر مبنای تغییرات آن یک واحد را مشخص می کنید به عنوان مثال هر واحد نوسان برای شاخص S&P مساوی 5 صدم می باشد. شکل زیر تصویری از رسم زوایای گن با روش نخست می باشد.

مطالب مشابه

مشاهده همه