آموزش Timing Solution – قسمت 27

2018/03/27 | 1397/01/07
آسترولوژی , آموزش نرم افزار , پاتریک میکولا , روش علمی گن , سیارات , کواکب , نجوم

 ابزارهای ترسیمی مبتنی بر نجوم

این ابزارهای ترسیمی بر پایه اصولی متفاوت از برنامه های محاسباتی استاندارد می باشند؛ در این ابزارها از قواعد نجومی استفاده شده است. بعضی از آنها حاصل پرورش ایده هایی از ابزارهای قدیمی می باشند. عمده تفاوت بین این ابزارها و ابزارهای قبلی در نحوه برخورد با زمان است.

خطوط با فاصله یکسان Equidistant lines

ابتدا با ابزارهای غیر نجومی شروع می کنیم – "خطوط با فاصله یکسان" . با یادگیری این روش شما به سادگی با آرایش ابزارهای نجومی آشنا می شوید. از نقطه A به نقطه B با موس درگ کنید (درحالی که ابزار " Equidistant lines" فعال باشد) ، با اینکار گروهی از خطوط عمودی با فاصله های یکسان از یکدیگر روی نمودار ترسیم میشوند (59.4 روز تقویمی در این مثال استفاده شده است) : در واقع این خطوط بر اساس گامهای مساوی در مقیاس زمان ترسیم شده اند. اگر مقیاس شما تعداد کندل ها باشد، فاصله ها بر مبنای تعداد کندل محاسبه می شوند (یا بر اساس روزهای معاملاتی برای دیتای روزانه) : برای راحتی کار، شما میتوانید این خطوط را به سلیقه خود بر اساس رنگ و ضخامت تنظیم کنید؛ همچنین شما میتوانید برای نمایش خطوط بیشتر  از این گزینه استفاده کنید (overtones):

Planetary equidistant lines(خطوط نجومی با فاصله یکسان)

از لحاظ تکنیکالی این ابزار بسیار شبیه "Equidistant lines"  میباشد. تفاوت عمده این دو ابزار اینست که اینجا زمان درقالب میزان درجه زاویه بین دو سیاره یا درجه موقعیت یک سیاره سنجده می شود. (ما میتوانیم زمان را با استفاده از ساعتهای اتمی ، یا با استفاده از دوره های ماه یا دوره های ونوس اندازه گیری کنیم. اما کدامیک از معیارهای اندازه گیری زمان مناسب تر است؟ این به نوع کاری که میخواهیم انجام دهیم بستگی دارد. در اموری که فعالیت نیروی انسانی دخیل هستند – مانند بازار سهام -  واقعا ساعت های اتمی چه مزیتی دارند؟) بنابراین، همانطورکه با ابزار "Equidistant lines" ما زمان را در قالب روز اندازه گیری می کنیم (تقویمی یا روز معاملاتی)، با ابزار " Planetary equidistant lines" ما زمان را در قالب زوایای نجومی می سنجیم. زوایای نجومی نقش زمان را در این ابزار ایفا می کنند. جزئیات بیشتر را در اینجا ببینید: http://www.timingsolution.com/TS/Articles/PT/index.htm مثال زیر " Planetary equidistant lines" را برای ژوپیتر – اورانوس در زودیاک خورشید مرکز نشان می دهد. در اینجا میزان افزایش زاویه بین این دو سیاره (ژوپیتر و اورانوس) در مختصات انتخابی (heliocentric) 4 درجه و 30 دقیقه می باشد: نام دیگر این شیوه "stepping" می باشد. عملکرد این شیوه از لحاظ تکنیکالی بدینگونه است. روی گزینه " Planetary equidistant lines" کلیک کنید، این پنجره باز میشود؛ ترکیبات سیارات را در این قسمت تنظیم کنید (در این مثال تنظیمات برای اختلاف زاویه ژوپیتر – اورانوس در زودیاک خورشید مرکز می باشد): درصورت تمایل به نمایش این ابزار برای موقعیت خورشید (یا هر تک سیاره دیگر)، این تنظیمات را به Sun – Sun (یا موقعیت یک سیاره نسبت به سیاره دیگر) تغییر دهید. اکنون با کشیدن نمایشگر موس، دو نقطه برگشت قیمت را به هم وصل کنید: دلیل اهمیت زیاد این ابزار ترسیمی چیست؟ پاسخ در حرکات غیر خطی سیارات است. این واقعیت در مورد سیارات باعث می شود که ابزارهای ترسیمی نجومی رفتار نامنظمی داشته باشند، و این یک نمونه بارز از رفتار بازار سهام می باشد. در اینجا خطوط منظم با فاصله ای مساوی از یکدیگر  (آبی) با خطوط بافاصله مساوی مربوط به ژوپیتر-اورانوس (قرمز)  در زودیاک خورشید مرکز را میبینید: تفاوت بین خطوط قرمز و آبی در یک سال به دو هفته می رسد. در پنجره Options شما میتوانید ترکیب سیارات، زودیاک، ظاهر، رنگ و ضخامت خطوط را تعریف کنید. در مثال بالا، فقط سیارات و زودیاک را انتخاب می کنیم. درجه (angle separation) بوسیله تغییر زاویه بین دو نقطه برگشت تعریف شده است. و سپس ما از آن زاویه (که توسط برنامه پیدا شده است) برای ایجاد ابزار ترسیمی استفاده کرده ایم. همچنین شما می توانید درجه Angle Separation را بصورت دستی وارد کنید. فرض میکنیم که شما زاویه angle separation را روی 17 درجه تنظیم کرده اید: برنامه برای شروع، از مقدار این زاویه در اولین نقطه برگشت استفاده کرده و دومین نقطه مرجع را به موقعیت جدیدی که از تغییر 17 درجه ای (angle separation) بین ژوپیتر و اورانوس بدست آمده منتقل می کند : به عبارت دیگر، زمانی که شما درجه را تعیین میکنید، در واقع شما سیاره ها و زودیاک (یا سیستم مختصات) و درجه را تعریف کرده و همچنین نقطه شروع را انتخاب می کنید. برنامه از مقدار angle separation  بین سیاره های شما (به عنوان زاویه اولیه) استفاده کرده و خطوط مربوط به زوایا را نمایش میدهد: (زاویه اولیه+ 17 درجه)، (زاویه اولیه+ 17*2)، ....، (زاویه اولیه – 17 درجه) ، (زاویه اولیه- 17*2) و .... . یک توصیه  برای استفاده از این ابزار : سعی کنید "Planetary equidistant lines" را بین دو نقطه برگشت مهم ترسیم کنید، سپس ترکیبات سیارات و زودیاک را در بخش Options تغییر دهید: زمانی که اینکار را انجام میدهید، ببینید که چگونه خطوط دیگر به نقاط برگشت دیگر برخورد میکنند. این یک شیوه برای جستجوی ترکیبات مفیدتری از سیارات، برای بازار سهام شما می باشد.  

مطالب مشابه

مشاهده همه