آموزش Timing Solution – قسمت 28

2018/04/05 | 1397/01/16
آسترولوژی , آموزش نرم افزار , پاتریک میکولا , روش علمی گن , سیارات , کواکب , نجوم

بازگشت سیارات (سیکل مشابه)

این ابزار ترسیمی براساس نظریه بازگشت سیارات طراحی شده است – زمانهایی که یک سیاره دوباره به یک موقعیت در زودیاک برسد یا زمانهایی که دو سیاره یک زاویه مشخص را دوباره با هم بسازند. کلیه مراحل محاسبات و مقایسه ها توسط برنامه انجام میشود. تنها کاری که لازم است شما انجام دهید اینست که تصمیم بگیرید و موس را حرکت دهید! هنگامی که شما موس را درگ میکنید، برنامه موقعیت سیاره در زودیاک یا زاویه بین دو سیاره را محاسبه کرده و دسته ای از خطوط عمودی را روی چارت نمایش می دهد که این خطوط مربوط به زمانهایی است که این سیاره به همان موقعیت در زودیاک میرسد ( یا زمانهایی که دو سیاره همان زاویه را نسبت به هم می سازند). به مثال زیر دقت کنید. در اینجا نشانگر موس در اواسط فوریه 2009  قرار داده شده است. موقعیت عطارد در این نقطه 3 درجه و 17 دقیقه می باشد. دو خط عمودی دیگر نشان دهنده زمانهایی هستند که عطارد از همان نقطه از زودیاک گذر کرده است.

Planetary returns (بازگشت سیارات)

این ابزار ترسیمی بسیار شبیه به ابزار قبلی می باشد. تنها تفاوت موجود در اینست که این ابزار کلیه سیکهای متناوب را پوشش می دهد، درنتیجه تعداد خطوط عمودی بیشتری نمایش داده می شود.

 Planetary steps (گام سیارات)

مجددا این ابزار نیز مشابه ابزار قبلی "Planetary equidistant line " می باشد. مانند قبل، در اینجا نیز شما می توانید میزان افزایش زاویه را بطور دستی تنظیم کنید. اما لزوما نباید گامها مساوی باشند، شما میتوانید گامهای متفاوت نیز استفاده کنید (مانند دنباله فیبوناچی) . در مثال زیر نمایشگر موس روی ابتدای آوریل 2009 تنظیم شده است، زمانی که عطارد در اولین درجه از برج حمل (Aries) قرار دارد. گامهای 15، 72 و 90 درجه استفاده شده است. بنابراین خطوط عمودی زوایای 15 درجه حمل، 12 درجه جوزا (72 درجه) و اولین درجه برج سرطان (90 درجه) را نشان میدهند.

 Planetary fan

با استفاده از این ابزار خطوط سیاره ای بصورت خوشه ای نمایش داده می شوند که میتوانید بوسیله نشانگر موس نقطه شروع رسم این خطوط را مشخص کنید. در اینجا خطوط مربوط به عطارد را مشاهده می کنید، که از هارمونیک های 1H، 2H، 3H و 4H استفاده شده است.

Multi Planetary fan (fixed scale)

با انتخاب این گزینه شما میتوانید خطوط سیاره ای را برای تعداد زیادی از سیارات بطور همزمان نمایش دهید. در اینجا خطوط سیاره ای برای سیارات اصلی قابل مشاهده است: زمانی که از هارمونیک های بیشتری استفاده کنید، این خطوط به این شکل نمایش داده میشود:

 Multi Planetary fan (free scale)

عملکرد این ابزار بسیار شبیه ابزار قبلی می باشد، اما یک تفاوت عمده وجود دارد.  در اینجا نیازی نیست برای خطوط سیاره ای مقیاس تعیین کنید، زمانی که شما موس را روی نمودار بکشید ، برنامه بطور اتوماتیک  مقیاس را پیدا می کند. به عنوان مثال در شکل زیر موس بین دو نقطه روی نمودار قیمت کشیده شده است؛ خط سیاره ای خورشید به هر دو نقطه برخورد میکند. خطوط سیاره ای برای دیگر سیارات با همان مقیاسی که برای خورشید استفاده شده ترسیم می گردد : سیاره ای که در قسمت Option تعیین میکنید، به عنوان شاخص استفاده میشود:

ابزارهای ترسیمی دوبعدی فاصله

تا کنون ممکن است اصطلاحاتی از این قبیل شنیده باشید: " تحلیل همزمان قیمت و زمان" ، " نمودار زمانی قیمت" . همه این اصطلاحات به این معنیست که ما قیمت و زمان را بصورت یک مجموعه واحد درنظر میگیریم. نه اینکه قیمت را جداگانه تحلیل کنیم و زمان را جدا.  بلکه بصورت یک مجموعه کلی درنظر می گیریم، مانند جنوب- شمال و شرق – غرب که علیرغم اینکه بصورت جداگانه تعریف مشخصی دارند ولی به لحاظ جفرافیایی هویت تفکیک شده ای ندارند. لذا میتوانیم چنین برداشتی برای مفهوم قیمت – زمان نیز داشته باشیم. در مثال زیر فواصل بین نقاط یرگشت A ،B ،C و D را مشاهده می کنید که زوایای موجود بسیار نزدیک به هارمونیکها هستند: فاصله A – B = 356.47 درجه ، نزدیک به کل سیکل فاصله B – C = 89.22 درجه ، نزدیک به یک چهارم سیکل فاصله C– D = 46.13 درجه ، نزدیک به یک هشتم سیکل همچنین میتوانیم دایره هایی با فاصله یکسان روی نموار  قیمت – زمان ترسیم کنیم. این امکان وجود دارد که این دایره ها به صورت مناطقی که خاصیت کشندگی دارند ایجاد شوند، مانند این تصویر: بر اساس اینکه چه ترکیباتی از سیارات برای محاسبه نقشه جغرافیایی برای این نمودار قیمت – زمان استفاده شده باشد ، ممکن است چنین نموداری ارائه گردد: این ابزار مانند قطعه زمینی کشف نشده است که نیاز به کاوش بیشتری دارد.

مطالب مشابه

مشاهده همه