ادامه دهنده روند - Expansion Breakouts

2018/02/18 | 1396/11/29
آموزش نرم افزار , نرم افزار Dynamic Trader , ادامه دهنده , سیگنال
این مدل سیگنال خاصی است که پس از شکسته شدن میله خاصی که با اکسپنشن محاسبه شده صادر می شود. از منوی Chart وارد  Setups شده و همانند شکل زیر گزینه EB را انتخاب کنید. سیگنال های خرید و فروش توسط یک باکس کوچک بنفش نمایش داده می شود. وضعیت خرید: کندل امروز بر فراز سقف 43 روز گذشته باشد.(حدود دو ماه) و رنج معاملاتی امروز (سقف منهای کف) مساوی یا بزرگ تر  رنج معاملاتی ده روز گذشته خود باشد. مرجع خرید ما سقف امروز است. شما باید خرید را بر اساس شکسته شدن سقف امروز در معاملات روزهای آینده ست کنید و نه اینکه سقف همین امروز بخرید.   وضعیت فروش: کندل امروز پایین ترین قیمت در  43 روز گذشته باشد.(حدود دو ماه) و رنج معاملاتی امروز (سقف منهای کف) مساوی یا بزرگ تر  رنج معاملاتی ده روز گذشته خود باشد. مرجع فروش ما کف امروز است. شما باید فروش را بر اساس شکسته شدن کف امروز در معاملات روزهای آینده ست کنید و نه اینکه کف همین امروز بفروشید.   در حالت دیفالت تنظیمات ابزار همانند شکل فوق است که Length = 43  Range = 10 است.
 

مطالب مشابه

مشاهده همه