تشخیص برگشت روند با Dynamic Trader

2018/02/16 | 1396/11/27
آموزش نرم افزار , نرم افزار Dynamic Trader , روند

Key Reversal Day – KRD - تشخیص برگشت روند

  برای تعیین آن از آخرین روند جاری استفاده می شود. این تنظیم برای مشخص کردن برگشت های احتمالی نمودار کاربرد دارد و برای پیگیری مطالب فنی KRD می توانید به فصل ششم کتاب داینامیک تریدینگ مراجعه نمایید. این ابزار با اسکنی که انجام می دهد یک مربع کوچک بنفش را در کندل های برگشتی که شرایط تعریف شده داشته باشد را نمایش می دهد. برای تعیین ان می توانید از منویKRD Chart-set up- اقدام کنید.

وضعیت خرید

روند نزولی باشد. و کف کندل جاری پایین تر از کف کندل قبل باشد. و قیمت بسته شدن کندل جاری بزرگ تر از قیمت باز شدن کندل جاری و همچنین بسته شدن کندل قبل باشد. و قیمت بازگشایی کندل جاری بزرگ تر از باز شدن کندل قبل باشد. و کندل جاری پایین ترین قیمت در روند نزولی باشد.  

وضعیت فروش

روند صعودی باشد. و سقف کندل جاری بزرگ تر از سقف کندل قبل باشد. و بسته شدن کندل جاری کوچک تر از بازگشایی کندل جاری و بسته شدن کندل قبل باشد. و بازگشایی کندل جاری کوچک تر از بازگشایی کندل قبل باشد. و کندل جاری بالاترین قیمت در روند صعودی اخیر باشد.   برای مشخص کردن مشخصات خرید و فروش که در بالا توضیح داده شد، باید تعیین کنید که مرجع انتخاب روند شما به چه شکلی است. در تنظیمات پیش فرض نرم افزار چهار مدل نوسان تعیین شده که از کوتاه مدت تا بلند مدت است و به انتخاب خود می توانید یکی را انتخاب کنید. به عنوان نمونه در شکل زیر که مربوط به سهم مفاخر است سه بار کف و سقف را با الگوریتم بالا شناسایی کرده است.
 

مطالب مشابه

مشاهده همه