جزیره گیلگان (GI)

2018/02/22 | 1396/12/03
آموزش نرم افزار , نرم افزار Dynamic Trader

جزیره گیلگان (GI)

 

نوع: روند بازگشتی

این روش، بر مبنای یک گپ برای معاملات بازگشتی طراحی شده است. این روش همانند سبک گپ روزانه است که در آموزه های DT تعریف شده است. این موقعیت با یک مربع کوچک بنفش در چارت مشخص می شود و با استفاده از اسکن اتوماتیک ست آپ ها قابل دست یابی می باشد. برای دستیابی به این بخش از منوی chart وارد Set Up  شوید و گزینه GI را انتخاب کنید. اگر موارد زیر ایجاد شوند اسکنر سیگنال معامله صادر می کند: شرایط خرید
  1. کندل جاری، با یک گپ پایین همراه شده است.
  2. و کندل فعلی کف 43 کندل اخیر می باشد.
  3. و کندل فعلی بالای 50% از کل کندل جاری بسته می شود.
  4. و کندل جاری مساوی و بالاتر از قیمت بازگشایی کندل جاری بسته شود.
  منبع خرید سقف کندل جاری می باشد. شرایط فروش
  1. کندل جاری، با یک گپ بالا همراه شده است.
  2. و کندل فعلی سقف 43 کندل اخیر می باشد.
  3. و کندل فعلی پایین تر از 50% از کل کندل جاری بسته می شود.
  4. و کندل جاری مساوی و کوچک تر از قیمت بازگشایی کندل جاری بسته شود.
منبع فروش کف کندل جاری می باشد. شکل زیر مربوط به سهام بیمه البرز است که سیگنال های خرید و فروش را بر مبنای این الگوریتم صادر نموده است.  

مطالب مشابه

مشاهده همه