معرفی روش علمی گن - قسمت 18

2018/02/15 | 1396/11/26
آسترولوژی , پاتریک میکولا , روش علمی گن , سیارات , کواکب , نجوم , نرم افزار Gannzilla

ادامه فصل دهم: نمودار شش ضلعی و مربع نه تایی

 

روش چرخه ی انتگرالی: مثال 3 ذرت، آوریل 1934

در مثال بعد، از تاریخ «طبیعی» (صفحه 156، ذرت ، آوریل 1934 ، کف قیمت 40 سنت) استفاده می شود که طی آن سیاره ی ونوس یک وضعیت مقابله را با سیاره ی زحل شکل می دهد. این ارتباط نجومی دقیقاً در طول های جغرافیایی رخ داد. مقدار گردشده ی این طول جغرافیایی به سمت عدد کمتر، وضعیت 24 درجه و 30 دقیقه ی برج دلو است که به قیمت 324.5 تبدیل می شود. قدم بعدی، قرار دادن خط صفر درجه از نمودار هم پوشانی بر روی عدد مربوط به قیمت 324.5 سنتی است. با در اختیار داشتن خط صفر درجه ی هم پوشانی واقع بر قیمت 324.5 سنت، خط 90 درجه بر روی نمودار هم پوشانی مربوط به وضعیت تربیع از مدار کامل، از روی قیمت 40 سنت می گذرد که این، دقیقاً همان قیمتی است که گن برای کف قیمت ذرت در بازار آوریل 1934، فهرست کرد. نمودار 10-23 را ببینید. بعداً در این کتاب، من روش فیثاغورث یا روش چرخه ی انتگرالی را برای بیشتر تاریخ های «طبیعی» مربوط به ذرت به کار خواهم بست.

روش اسامی و هندسه ی بازار

یکی از عوامل مهم اثرگذار بر ویلیام گن، دست نوشته های منسوب به فیثاغورت بود. فیثاغورث، یک ریاضی دان و فیلسوف یونان باستان بود که در مصر تحصیل کرده است. فیثاغورث فکر می کرد جهان توسط رشته هایی به یکدیگر متصل شده است که آن را به یک ابزار موسیقی بزرگ تبدیل کرده است. گفته می شود که این رشته ها ، در بالا و در زیر کره ی زمین، به دنیای ارواح متصل است. اگر ما ایده ی فیثاغورث در رابطه با جهان هستی را برای نمودارهای قیمت-زمان موجود در این کتاب بکار ببریم، در زیر این رشته ما اعدادی را بر روی نمودار داریم که در واقع همان قیمت محصولات زمینی هستند. در بالای رشته، دایره ی مدرجی را اطراف ناحیه ی بیرونی نمودار داریم که می تواند همان دنیای روح/نجوم به شمار رود. زمانی که نمودار هم پوشانی را بر روی نمودار قرار می دهیم، در حقیقت داریم حلقه ی بیرونی مدرج را با قیمت محصولات بر روی نمودار، به یکدیگر مرتبط می کنیم. نمودار هم پوشانی تحت تأثیر رشته های مختلف فیثاغورث است که در واقع ارتباط صحیح حال حاضر مابین جهان روح/نجوم و قیمت های محصولات زمینی را نشان می دهد. این، همان جایی است که نام روش فیثاغورث، از آن اقتباس شده است. در سال های اخیر، اصطلاح هندسه ی بازار عمومیت یافته است. این عبارت به یک توصیفی از روش های معاملاتی تبدیل شده است که در آن از داده های مربوط به درصد انحرافات بازار استفاده می شود. تناسب های بسیاری شامل آنچه که بعضاً توسط گن اشاره شده است، وجود دارد که تکنولوژی ها در تحلیل های خود، از آن ها استفاده می کنند. تمام نسبت ها یا درصد انحراف تکنولوژی ها، در برابر تعریف جدیدی از هندسه ی بازار سر تعظیم فرود می آورند. در بعضی جاها، ویلیام گن اظهار می کند که در بازاریابی و برآورد از بازار، از هندسه استفاده کرد و از این رو، بسیاری از بازرگانان معتقدند که قالب جدیدی از هندسه ی بازار نزدیک به همان روشی است که ویلیام گن با آن معامله می کرد. در صفحه ی 17 از این کتاب، من به نقل قول های مستخرج از مبنع اصلی، چاپ 1941، با عنوان «کار بیشتر بر روی درصدها، از اکتشافات او (جان گن) است» به شرح زیر اشاره می کنم. تکنولوژی هایی که از روش های درصد انحراف استفاده می کنند، فی الواقع از روش های هندسه ی بازار مربوط به جان گن استفاده می کنند نه از روش های ویلیام گن. زمانی که از هندسه ی جهانی استفاده شود، روش فیثاغورث و روش چرخه ی انتگرالی، نزدیک تر به آن چیزی هستند که ویلیام گن ارجاع می داد. در این دو روش، دو سیستم ریاضی مهم وجود دارد که گن آن ها را یکپارچه کرد. به عنوان مثال، در صورت بکارگیری نمودار شش ضلعی، اولین سیستم ریاضی وار، خود آن منحنی است. با شروع از هر عدد موجود بر نمودار شش ضلعی، سیستم ریاضی ای وجود دارد که شما را به هر عدد دیگری بر روی نمودار رهنمون می سازد. با بکارگرفتن یک نقطه ی شروع در سیستم ریاضیاتی نمودار شش ضلعی،  شما می توانید به سمت عددهای حرکت کنید که 90 درجه، 180 درجه و یا هر درجه ی دیگری از حرکت، دورتر از نقطه ی شروع شما باشد. مطالعات من در رابطه با شیوه ی گن به معنای واقعی، مرا متقاعد ساخته است که هندسه ی جهانی اغلب توسط گن به کار گرفته می شده است تا هندسه ی مداری را تعریف کن؛ لذا دومین سیستم ریاضی، رابطه ای است که مدارهای سیارات را تعریف می کند. این دو نوع سیستم پیشرفته ی ریاضی، همان چیزی است که گن بدان اشاره کرد؛ در آن زمان می گفت که از ریاضیات در کتاب بازاریابی و برآورد بازار، استفاده کرد. روش چرخه ی انتگرالی بدین سبب با این نام نامیده می شود که گن هر دو سیستم ریاضیاتی ذکر شده را به کار گرفت و آن ها را بر روی مارپیچی از اعداد مربوط به منحنی قیمت و زمان قرار دارد به طوری که این کار بر خلاف وجود یک روش بر روی مارپیچ اعداد و یک روش بر روی حلقه ی مدرج است که با روش فیثاغورث بکار گرفته شد. خوشبختانه، زمانی که این کتاب را تمام می کنید، استفاده از هندسه ی بازار را که توسط گن ارائه شده است، بیشتر از هندسه ی بازار ارائه شده توسط جان گن از سر خواهید گرفت.  

روش فیثاغورث اعمال شده بر بازار مدرن

مثال 1 - ذرت

در این بخش، من تنها روش فیثاغورث را برای نمودارهای قیمت و زمان به کار خواهم بست. در کتاب "چگونه از معامله  در بازار کالا سود کسب کنيم" ، گن مثال های بسیار خوبی از بکارگیری روش فیثاغورث در تاریخ های «طبیعی» بازار ذرت در اختیار قرار داد. در بازار ذرت، من تجزیه و تحلیل گن را با استفاده از نمودار شش ضلعی و ارتباطات نجومی ونوس-زحل به روزرسانی خواهم کرد. همواره نیز، خط صفر درجه از نمودار هم پوشانی را بر طول جغرافیایی سیاره ی زحل قرار خواهم داد. این کار منجر به ایجاد یک کاربرد یکنواخت خواهد شد و دیدگاه خوبی را از دقت روش فیثاغورث در تشخیص افزایش یا کاهش قیمت ها ارائه خواهد داد. تغییر دادن موقعیت خط صفر درجه ی همپوشانی از سیاره ی زحل به سیاره ی ونوس به صورت دل بخواه، روشی ناسازگار و نتایجی نامناسب را بوجود خواهد آورد. در پایین این صفحه، فهرستی از اولین ارتباط نجومی بین سیاره ی ونوس و سیاره ی زحل در سال 1991 وجود دارد. این فهرست نجومی با عنوان «1-91» نشان داده شده است که در ابتدای خط بالایی نمایان می شود. تاریخ، نوع ارتباط نجومی و موقعیت های طول جغرافیایی سیارات، نیز در خط بالایی فهرست شده اند. آخرین چیزی که در خط بالایی فهرست شده است، تغییری است که در روند قیمت ها وجود دارد که بواسطه ی ارتباط نجومی سیاره ای، همان گونه که در فصل 9 نشان داده شده است، رخ داد. در زیر خط بالایی، قیمت هایی وجود دارد که برای قراردادهای مربوط به مارس 1991 و مارس 1992 فهرست شده اند. روز مربوط به این ارتباط نجومی عبارت است از سه شنبه، 1 ژانویه 1991 که جزء تعطیلات رسمی بود، لذا من قیمت هایی را برای معامله یک روز قبل و بعد از تاریخ مربوط به این رابطه ی نجومی، فهرست کردم. در 1 ژانویه، قرارداد ذرت مربوط به مارس 1991 نزدیک به قراردادی است که نشان می دهد شما تمایل بیشتری دارید تا در این تاریخ بر اساس این قرارداد معامله کنید. همچنین، فهرستی از قیمت های به دست آمده از قرارداد دورتر مربوط به مارس 1992 نیز وجود دارد؛ زیرا تمامی قراردادهای مربوط به قراردادی با ماه یکسان را باید با یکدیگر هم پوشانی کرد و باهم مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در نهایت، آخرین خط، نتایج حاصل از قرار دادن خط صفر درجه ی هم پوشانی در موقعیت طول جغرافیایی سیاره ی زحل واقع بر نمودار شش ضلعی را نشان می دهد. آخرین خط نشان می دهد که سیاره ی زحل، در روز وقوع رابطه ی نجومی ونوس-زحل، در موقعیت مقابله در مدار خود و بر روی قیمت 233 سنت قرار داشت و بالاترین قیمت بازار مربوط به قرارداد مارس 1991، در 31 دستامبر 1990 مبلغ 233.25 بود. این امر نشان می دهد که روش فیثاغورث، بالاترین قیمت برای بازار ذرت را در روز وقوع رابطه ی نجومی بین سیاره ی ونوس و سیاره ی زحل تشخیص داد. این موضوع را می توان بر روی نمودار 10-24 دید. روش فیثاغورث را می توان با استفاده از روابط نجومی ونوس-زحل از سال 1991 تا 4 می 1994، به کار گرفت.   1-91 ، سه شنبه، 1 ژانویه 1991 -  - کف قیمت فصلی مارس 1991                                                          مارس 1992 31 دسامبر 1990                  سقف 233.25 ؛ کف-231.5                                        سقف 257.25 ؛ کف -256.5 2 ژانویه 1991                     سقف231.75، کف -230.25                                      سقف 255.5؛ کف ، 254.25 خط صفر درجه واقع بر، قیمت واقعی 233.25 مربوط به قرارداد مارس 1991 – با تخفیف 0.25  سنت.

مشاهدات فردی در رابطه با روش فیثاغورث

  1. زمانی که بازار در حال ایجاد نوعی نوسان قیمت مربوط به یک ساختار فنی است، روش فیثاغورث خواهد توانست به بهترین نحو عمل کرده و تاریخ ها و قیمت های مربوط به نقطه ی تغییروضعیت را مشخص کند.
  2. در حین نوسان قیمت یک ساختار فنی، زمانی که قیمت ها در اثر رابطه ی نجومی سیاره ای، بالا یا پایین شوند، اغلب راستای تغییر قیمت ها عوض می شود.
  3. زمانی که بازار در حال روند تغییراتی است (روند تغییراتی به این مفهوم که به وضوح نشان داده شود راستای حرکت تغییراتی یا رو به بالا و یا رو به پایین باشد)، روش فیثاغورث خواهد توانست نقطه ی شروع یا نقطه ی پایان اصلاحات در آن روند را شناسایی کند.
  4. زمانی که بازار، نوسانات فصلی کمی را نشان می دهد، انتظار نداشته باشید که روش فیثاغورث بتواند نوسانات بازار را به گونه ای که به اندازه ی کافی برای معامله بزرگ باشد، تشخیص دهد.

مطالب مشابه

مشاهده همه