معرفی روش علمی گن - قسمت 2

2018/01/23 | 1396/11/03
آسترولوژی , پاتریک میکولا , روش علمی گن , سیارات , کواکب , نجوم , نرم افزار Gannzilla

مقدمه

به عنوان یک معامله گر قراردادهای آتی کالا، می دانم که هنگامی که معامله گران یک سیستم جدید معاملاتی را انتخاب می کنند، روشهای قبلی خود را که تاکنون استفاده کرده اند را دور نمی اندازند. معامله گران قراردادهای آتی معمولاً اطلاعات جدید را با روشهای قدیمی که قبلا استفاده کرده اند ترکیب می کنند. این بدان معنی است که سابقه واعتبار هر معامله گر کمی متفاوت است و این یک واقعیت است که هیچ دومعامله گری مانند هم معامله نمی کنند. طبیعی است که تعداد بسیار زیادی از معامله گرانی که این کتاب را می خوانند روشهای معاملاتی کنونی خود را با شیوه های معاملاتی این کتاب ترکیب می کنند. به محض اینکه شما شیوه های معاملاتی این کتاب را برای تمرین انتخاب می کنید ترکیب روشهای قبلی با روشهای جدید شروع می شود و شما باید یک قالب جدول را که گن استفاده می کرده است را انتخاب کنید. من این موضوع را در مقدمه ذکر می کنم چراکه جداول و نمودارهای گن برای استفاده از روشهای نجومی این کتاب لازم نیستند ولی به نظر من بهترین چارتها برای تحلیل تکنیکال هستند. اجازه بدهید نگاهی به خود چارت بیندازیم . ویلیام گن یک کاغذ شطرنجی را با مش بندی 8*8 در هر اینج که خط چهارم آن نیز پررنگ شده است استفاده می کرد. این جدول در شکل شماره I-1 نشان داده شده است. نکته مهم دیگر انتخاب مقیاسی است که گن در نمودارهای خود استفاده می کرد. ویلیام گن همیشه مقیاس قیمت و زمان را بایکدیگر به صورت متناسب در نظر می گرفت. برای مثال در نمودار شماره I-2 رابطه قیمت به زمان یک به یک است. این بدان معنی است که یک مربع بر روی کاغذ شطرنجی نشان دهنده یک درصد یا یک واحد حرکت قیمت در جهت محور عمودی و یک روز ، یک هفته و یا یک ماه در جهت محور افقی می باشد. این روش مقیاس یک واحد قیمت را به یک واحد زمان (1×1) ایجاد می کند. وقتی این مقیاس را تنظیم می کنید باید رابطه نسبی بین قیمت و زمان را مانند دو واحد زمان به یک واحد قیمت (1×2) یا چهار واحد قیمت به یک واحد زمان (1×4) یا هشت به یک (1×8) و غیره را در نظر بگیریم. سبک ترسیمی جدول توسط ویلیام گن قراردادهای مختلف یک ماه را به یکدیگر مرتبط می کند. مثلا ما می توانیم جدول قرارداد July 91 را به July 92 و به July 93 ترسیم و مرتبط کنیم. به طور ایده آل شما این نوع چارت را برای قراردادهایی که در آنها معامله می کنید رسم می کنید. شما باید نمودارهای ماهانه و هفتگی را به روزرسانی کنید و یک نمودار روزانه را در موقع معامله داشته باشید. وقتی به ساختن چنین نموداری اقدام می کنید باید به یک سوال مهم پاسخ دهید. چه چیزی باید برای بخشی از قرارداد گذشته انجام شود که با قرارداد جاری همان ماه هم پوشانی دارد؟ برای پاسخ به این سوال می بایست بدانیم گن چگونه به این مسئله توجه نموده است. نکته شماره یک: ویلیام گن در حقیقت هم پوشانی بخشی از قرارداد گذشته را در برخی از نمودارهای خود رسم کرده است. نکته شماره دو: وقتی گن قرارداد گذشته را رسم نمی کرد، همچنان سابقه قیمتهای سقف و کف مهم را در قرارداد گذشته مدنظر داشت. به عنوان مثال اگر قیمت سقف یا کف در یک قرارداد گذشته رخ می داد، گن قیمت و تاریخ آنرا یادداشت می کرد تا در محاسبات خود از آن استفاده کند. علاوه بر این دو نکته به نظر من روش درست ترسیم نمودار به روش گن بدین صورت است که تمام طول دوره یک قرارداد رسم شود چرا که این روش، ساده ترین راه برای ردیابی قیمتهای سقف و کف که در قرارداد گذشته رخ می دهند می باشد. این روش نمودار سابقه گذشته قرارداد را چه به صورت پیوسته یا تک قرارداد در هر ماه نشان می دهد. این نمودار را می توان در شکل I-3 مشاهده نمود. ممکن است شما به این نکته در نمودار I-3 توجه کنید که مقیاس قیمت و زمان، نسبت درستی از شیوه مقیاس دهی گن نیست. این به این دلیل است که من هیچ نرم افزاری را برای اینکه دو مجموعه و زمان را با شیوه مقیاس دهی گن رسم نماید نمی شناسم. بیان دوباره این نکته مهم است که شیوه های نجومی مورد استفاده در این کتاب می تواند در مورد هر نوع از نمودارهای میله ای به کاربرده شود.

نام گذاری

در طول این کتاب به استثنا فصل 2، من نام هر فصل و سرفصل آنرا در ابتدای هر فصل گذاشته ام. در برخی از موارد مانند فصل 5 ، شما نام هر فصل و سرفصل را در ابتدای هر صفحه می بینید. در فصلهای بعدی شما نام هر فصل و سرفصل را یکبار پس از هرچند صفحه می بینید چرا که مباحث مربوطه طولانی تر هستند.

شماره گذاری تصاویر، جداول و نمودارها

تصاویر، جداول و نمودارها به ترتیب در هر فصل شماره گذاری شده اند. به عنوان مثال شکل 6-8 بدین معنی است که این هشتمین تصویر در فصل ششم است. بعد از تصویر 6-8 نمودار 6-9 می آید که نشان می دهد که نهمین گزینه نمایش داده شده در فصل ششم است. تمامی اشکال، جداول و نمودارها بدین ترتیب شماره گذاری شده اند.

اطلاعات پایه در این کتاب آورده نشده است

در این کتاب اطلاعات شیوه های غیر نجومی که توسط ویلیام گن در کتاب "چگونه از معامله در بازار کالا سود کسب کنیم" به آنها اشاره شده است آورده نشده است. گن در کتاب خود به خوبی به آنها پرداخته است. در کتاب گن او الگوهای قیمتی، چگونگی تقسیم بندی بازه قیمت، چگونگی بررسی دوره های زمانی، آنالیز حجم، مدیریت سرمایه و غیره را شرح می دهد. به علاوه گن نصایحی را نیز برای معامله گری موفق نوشته است. بیشتر آنها در صفحات 1 الی 17 کتاب گن هستند که به شما یک دید خوب برای معامله گری سودمند می دهد. همچنین قواعد بیست و هشت گانه ارزشمند گن را رعایت کنید. قواعد بیست و هشت گانه یعنی تفاوت بین موفقیت و شکست. تمامی اطلاعات غیر نجومی که توسط گن در کتابش ارائه شده است را مطالعه فرمایید من در اینجا آنها را تکرار نمی کنم.

طرح روی جلد

نوسان چارت چاپ شده بر روی جلد این کتاب یک ارئه جدید از نوسان چارت چاپ شده بر روی جلد کتاب "چگونه از معامله در بازار کالا سود کسب کنیم" ویرایش دوم سال 1951 می باشد. من یک دایره دور تاریخ “FEB. 1951” کشیده ام چراکه این یکی از تاریخ هایی است که توسط ویلیام گن استفاده شده است تا روشهای نجومی خود را پنهان نماید. این تاریخ را زیر نظر داشته باشید چون به کرات راجع به آن بحث خواهد شد.  

مطالب مشابه

مشاهده همه