معرفی روش علمی گن - قسمت 21

2018/02/19 | 1396/11/30
آسترولوژی , پاتریک میکولا , روش علمی گن , سیارات , کواکب , نجوم , نرم افزار Gannzilla

ادامه فصل دهم

  نمودار 10-33 قیمت های روزانه ی ذرت را نشان می دهد که از آگوست تا دسامبر 1993 را پوشش می دهد. این، مثالی از مشاهده ی 3  است که بیان می کند: "زمانی که بازاری دستخوش روند تغییرات است (روند تغییرات به این معنی که به وضوح نشان دهنده ی راستای حرکت به سمت افزایش یا کاهش قیمت باشد)، روش فیثاغورث خواهد توانست نقطه ی شروع یا پایان یک اصلاحیه در آن روند را تشخیص دهد". موارد بیان شده در مشاهده ی 3 نیازمند این هستند که ما زمان مربوط به روند رو به افزایشِ در حالِ جریان را بدانیم. بر روی نمودار 10-33، یک الگوی قیمت بسیار ساده وجود داشت که نشان می داد، این بازار روند رو به افزایش خود را آغاز کرده است. زمانی که نقطه ی «C» اولین روند کاهش قیمت بسیار زیادی را بعد از پایین ترین قیمت در نقطه ی «A» شکل دهد، من یک خط افقی ساده را از بالاترین قیمت در نقطه ی «B» رسم کردم. این خط به عنوان یک خط مقاومت مورد استفاده قرار گرفت تا بتوان در رابطه با مقاومت در برابر روند رو به افزایش قیمت که از نقطه ی «C» شروع شد، قضاوت کرد. قیمت هایی که بالای خط ترسیم شده از نقطه ی B حرکت می کنند، یک مقدار گردشده ی به سمت بالا را ایجاد می کنند، و سپس سعی می کنند تا یک قیمت پایینی را در نقطه ی D ایجاد کنند. توجه داشته باشید که کاهش قیمت در نقطه ی D بالاتر از افزایش قیمت در نقطه ی B واقع شده است. این امر، یک بازار قوی را نشان می دهد که باید آن را با روند تغییرات رو به افزایش قیمت در نظر گرفت. بعد از نقطه ی D، ما از مشاهده ی 3 استفاده خواهیم کرد و از این رو، تاریخ هایی را برای روابط نجومی ونوس-زحل انتظار خواهیم داشت تا بتوان اصلاحات افزایش قیمت یا کاهش قیمت را در این بازار با روند صعودی تشخیص داد. نتایج موجود بر روی نمودار 10-33 مربوط به روابط نجومی 4ام و 28ام نوامبر و 23ام دسامبر که در حین روند صعودی بازار رخ می دهد، را به موجب اعمال روش فیثاغورث و با استفاده از نمودار شش ضلعی و نمودار هم پوشانی برآمده از این کتاب بررسی کنید. این نتایج فهرست شده اند و بر روی نمودار 10-32 نیز نشان داده می شوند.

روش فیثاغورث، مربوط به قیمت ذرت  - ارتباطات نجومی ونوس-زحل در سال 1994

روش فیثاغورث اعمال شده بر بازار مدرن: مثال 2 - گندم

من دریافتم که ارتباطات نجومی ونوس-مشتری و ونوس-زحل، در مورد بازار گندم، با روش فیثاغورث به خوبی کار می کنند. آنچه در زیر نشان داد شده است، ارتباطات نجومی ونوس-مشتری و ونوس-زحل می باشد که مشابه همان قالب قبلی مربوط به ذرت ارائه شده است، آخرین چیزی که در ردیف بالا فهرست گردید، موقعیت ارتباطات نجومی سیاره ای است که تحت آن، ترتیبی از ارتباطات نجومی به شکلی خاص داده شده اند. به عنوان مثال، « رابطه ی نجومی ونوس-مشتری مورد 2-93» نشان می دهد که این مورد، دومین رابطه ی نجومی بین سیاره ی ونوس و سیاره ی مشتری در سال 1993 است. شما باید از یک مربع نه تایی خالی و یک نمودار هم پوشانی مناسبی که به همراه این کتاب آورده شده است، استفاده کنید تا تمامی نتایج ارائه شده در زیر را مورد بررسی قرار دهید.

روش فیثاغورث، مربوط به قیمت گندم  - ارتباطات نجومی در سال 1993

روش فیثاغورث اعمال شده بر بازار گندم با استفاده از منحنی مربع نه تایی

 

مطالب مشابه

مشاهده همه