معرفی روش علمی گن - قسمت 26

2018/03/09 | 1396/12/18
آسترولوژی , پاتریک میکولا , روش علمی گن , کواکب , نجوم , نرم افزار Gannzilla

اطلاعات جدید از مثال 6 قهوه

  1. زمانی که یک سیاره به وضعیت تربیعی، تثلیث، مقابله یا مقارنه خود به لحاظ طول جغرافیایی می­رسد، به دنبال سیاره­ای بگردید که رابطه­ای را با یک سیاره­ی دیگر تشکیل می­دهد. اگر این اتفاق افتاد، شانس تغییر در روند بازار در این تاریخ افزایش خواهد یافت.
  2. زمانی که چنین وضعیتی رخ دهد، اگر یکی از سیارات، در جریان کسوف اصلی، رابطه­ای را تشکیل دهد، لذا باید آن تاریخ را حائز اهمیت دانست.

کسوف­های کامل

کسوف کامل مثال 7 ذرت
در زیر، تاریخ­های «طبیعی» برگرفته از قیمت ذرت موجود است. اولین تاریخ «طبیعی»، یک کسوف کامل را در 1 اکتبر 1921 تشخیص داد. با استفاده از روش کسوف واقعی گن، من دو تاریخ «طبیعی» دیگر را برآورد خواهم کرد.
  1. (صفحه 152، ذرت ، اکتبر 1921 ، کف قیمت 50.25 سنت) – TSE
  2. (صفحه 260، ذرت ، اکتبر 1937 ، کف قیمت 56.5 سنت)
  3. (صفحه 260، ذرت ، اکتبر 1939 ، کف قیمت 51 سنت)
در زیر، فهرستی از طول­های جغرافیایی نجومی برای 1 اکتبر 1921 و همچنین شکل 12-18 وجود دارد که ارتباطات نجومی رخ­داده در جریان کسوف کامل را نشان می­دهد.   یک روز قبل از کسوف، سیاره­ی مریخ در وضعیت مقابله با سیاره­ی اورانوس قرار می­گیرد (). در روز کسوف، سیاره­ی ونوس در نقطه­ی مقابل با سیاره­ی اورانوس قرار می­گیرد (). سیاره­ی ونوس در سوم اکتبر، یعنی دو روز بعد از کسوف، با سیاره­ی مریخ در یک نقطه به هم می­رسند. با وجودی که چنین رابطه­ای بین سیاره­ی ونوس و سیاره­ی مریخ حائز اهمیت است، دو روز بعد از کسوف طولانی­تر از آن است که بتوان این ارتباط را به عنوان رخدادی در طی کسوف، در نظر گرفت. همان­گونه که در فصل 1 بیان کردم، نمودار صحیحی که بتوان برای بازار مربوط به ذرت از آن استفاده کرد، یک نمودار شش­ضلعی است. در فصل 10، با بهره­گیری از روش فیثاغورث یا روش چرخه­ی انتگرالی، ما معمولاً محاسبات را با یک رابطه­ ی نجومی آغاز می­کنیم. این نوع روش­های نموداری مربوط به قیمت و زمان، تنها برای ارتباطات نجومی بکار نمی­روند. مفهوم استفاده از این روش­ها، نشان دادن رابطه­ی درستی بین رویدادهای مربوط به علم نجوم است که در حال حاضر بر بازار و قیمت کالای آن بازار تأثیرگذار است. در این مثال، رویداد نجومی که در حال حاضر بازار ذرت را تحت تأثیر قرار می­دهد، پدیده­ی کسوف کامل است. من روش چرخه­ی انتگرالی را با استفاده از اطلاعات مربوطه به کار خواهم بست. اولین قدم در روش چرخه­ی انتگرالی این است که طول جغرافیایی مربوط به کسوف کامل به یک قیمت کالا تبدیل کرد. کسوف 1 اکتبر 1921، در طول جغرافیایی  رخ داد؛ پس ما این مقدار را به درجه­­های مرتبه­ی 8 از برج میزان () گرد می­کنیم تا به عدد 188 تبدیل شود. قدم بعدی، قرار دادن یک خط پوشاننده­ی صفر درجه بر روی قیمت 188 سنت است. با وجود خط صفر درجه بر عدد 188، خط مربوط به یک­ششم از دایره با زاویه­ی 60 درجه از عدد قیمت 50 سنت عبور می­کند، و قیمتی که گن برای این تاریخ فهرست کرده بود نیز 50.25است. این امر نشان می­دهد که به هنگام بکار بستن روش چرخه­ی انتگرالی بر نمودار شش­ضلعی، کسوف کامل، قیمتی را برای بازار کف ذرت تشخیص می­دهد که خود مسبب آن بوده است. نمودار 12-19 را ملاحظه فرمایید. جدول 12-20، جدول مربوط به طول جغرافیایی نجومی برای دو مدار اول سیاره­ی مشتری، بعد از پدیده­ی کسوف 1 اکتبر 1921 است. فلش ترسیم­شده بین دو ستون، نشان می­دهد تاریخی که طی آن سیاره­ی مشتری یک دور کامل از مدار خود را پیموده است، مشابه همان تاریخی است که حرکت در دومین مدار خود را آغاز کرده است. در انتهای ستون مربوط به مدار دوم، به دومین تاریخی که نشان دهنده­ی وضعیت مقابله سیاره­ی مشتری است، یعنی 18 اکتبر 1939، نگاه کنید. این تاریخ، با سومین تاریخ «طبیعی» فهرست­شده برای این مثال مطابقت دارد و نشان می­دهد زمانی که سیاره­ی مشتری به این طول جغرافیایی می­رسد، کفی در قیمت بازار ذرت شکل می­گیرد. فلش 2 در نمودار 12-22، این رابطه­ی موجود بین سیاره­ی مشتری و قیمت ذرت را نشان می­دهد. جدول 12-21، جدول مربوط به طول جغرافیایی نجومی برای سیاره­ی زحل است. در انتهای ستون سوم که نشان­دهنده­ی تاریخ­های مربوط به وضعیت مقابله این سیاره در برج حوت است، به دومین تاریخ یعنی 30 اکتبر 1937 نگاه کنید. این تاریخ، با دومین تاریخ «طبیعی» فهرست­شده برای این مثال که همان اکتبر 1937 است، مطابقت دارد و نشان می­دهد زمانی که سیاره­ی زحل به این طول جغرافیایی برسد، یک کف قیمتی در بازار ذرت شکل می­گیرد. فلش 1 بر روی نمودار 12-22، این ارتباط موجود بین سیاره­ی زحل و قیمت ذرت را نشان می­دهد.

مطالب مشابه

مشاهده همه