معرفی روش علمی گن - قسمت 29

2018/03/27 | 1397/01/07
آسترولوژی , پاتریک میکولا , روش علمی گن , کواکب , نجوم , نرم افزار Gannzilla

خورشیدگرفتگی­ های کامل

خورشیدگرفتگی کامل مثال 13 گندم سیاه

مورد بعدی از پدیده­ی خورشیدگرفتگی کامل، برگرفته از مبحث گن در رابطه با گندم سیاه است که بواسطه­ی اولین تاریخ «طبیعی» نشان داده شده در زیر، مشخص گردید. ایده­ی پنهان ویلیام گن در این خورشیدگرفتگی، بر اساس ایده­ای بنا نهاده شده است که من آن را در مثال قبل نشان دادم. برای توصیف این خورشیدگرفتگی، به دو پدیده­ی خورشیدگرفتگی که قبل­تر از این بر اساس دومین و سومین تاریخ­های «طبیعی» فهرست­شده در زیر شناسایی شده­اند،  نگاهی خواهم انداخت.
  1. (صفحه 173، گندم سیاه ، ژوئن 1937 ، کف قیمت 76 سنت) – TSE
  2. (صفحه 171، گندم سیاه ، آوریل 1930 ، سقف قیمت 70.5سنت)
  3. (صفحه 170، گندم سیاه ، می 1928 ، سقف قیمت 139.5سنت)
در زیر، فهرستی از طول­های جغرافیایی نجومی برای تاریخ مربوط به این خورشیدگرفتگی و نیز شکل 12-44 که نشان­دهنده­ی ارتباطات نجومی رخ داده در جریان این خورشیدگرفتگی است، وجود دارد. شکل 12-44 دو ارتباطی را نشان می­دهد که یک روز قبل از وقوع خورشیدگرفتگی در 7 ژوئن، رخ داد. ابتدا، خورشید با سیاره­ی نپتون در موقعیت تربیع از مدار کامل قرار می­گیرد () وپس از آن، سیاره­ی عطارد یک موقعیت تثلیث از مدار کامل را نسبت به سیاره­ی مریخ شکل می­دهد (). این پدیده­ی خورشیدگرفتگی در 8 ژوئن 1937، به دو پدیده­ی خورشیدگرفتگی قبل­تر مرتبط است. بیایید به دو خورشیدگرفتگی کامل قبل­تر که توسط ویلیام گن شناساسیی گردید، نگاهی بیندازیم. در ابتدا، به بحث در رابطه با خورشیدگرفتگی کامل در 28 آوریل 1930 خواهیم پرداخت، که بواسطه­ی دومین تاریخ «طبیعی» فهرست­شده برای این مثال شناسایی گردید و در مثال 12 همین بخش نیز مورد بحث قرار گرفت. در جریان این خورشیدگرفتگی که پیش­تر رخ داد، سیاره عطارد در طول جغرافیایی  قرار داشت. در جریان خورشیدگرفتگی بعدی که در 8 ژوئن 1937 به وقوع پیوست، سیاره­ی عطارد در موقعیت است و در 12 ژوئن 1937  به موقعیت  رسید. این امر نشان می­دهد که سیاره­ عطارد در تاریخ 12 ژوئن 1937، در همان طول جغرافیایی­ای قرار دارد که در خورشیدگرفتگی 28 آوریل 1930 نیز قرار داشت. فلش 1 بر روی نمودار 12-36 این ارتباط بین طول جغرافیایی سیاره­ی عطارد و قیمت گندم سیاه را نشان می­دهد. پس از آن، نگاهی به عقب به خورشیدگرفتگی کامل در 19 می 1928 می­اندازیم، که بواسطه­ی سومین تاریخ «طبیعی» فهرست­شده برای این مثال مشخص گردید و در مثال 10 از این فصل نیز مورد بحث قرار گرفت. در جریان این خورشیدگرفتگی قبل­تر، سیاره­ی مشتری در موقعیت قرار داشت. سیاره­ی مشتری در 5 ژوئن 1937، دقیقاً سه روز قبل از خورشیدگرفتگی دوم در 8 ژوئن 1937، به موقعیت  رسید. این امر نشان می­دهد که سیاره­ی مشتری، در خورشیدگرفتگی دوم به تاریخ 8 ژوئن 1937، در طول جغرافیایی­ای قرار داشت که با طول جغرافیایی مربوط به خورشیدگرفتگی پیش­تر به تاریخ 19 می 1928، یک حالت تربیع از مدار کامل را شکل می­دهد. این ارتباط را می­توان در شکل 12-35 مشاهده کرد. فلش 2 بر روی نمودار 12-46، این ارتباط موجود بین طول جغرافیایی سیاره­ی مشتری و قیمت گندم سیاه را نشان می­دهد.

اطلاعات جدید از مثال 13 گندم سیاه

  1. زمانی که یک خورشیدگرفتگی کامل در حال وقوع است، بهتر است به خورشیدگرفتگی­های کاملی که پیش از این رخ داده است، نگاهی بیندازید چرا که منجر به چرخشی در نقاط می­شوند و ببینید که آیا طول جغرافیایی مربوط به هر سیاره، رابطه­ای را مابین هر دو خورشیدگرفتگی شکل می­دهد یا خیر. به این معنی که آیا یک سیاره در جریان خورشیدگرفتگی پیش­رو، خواهد توانست به موقعیتی از طول جغرافیایی برسد که با طول جغرافیایی خود در حین پدیده­ی خورشید گرفتگی قبلی، در موقعیت تربیع از مدار کامل، تثلیث از مدار کامل یا در وضعیت مقابله از مدار کامل قرار گیرد.

خورشیدگرفتگی­ های کامل

خورشیدگرفتگی کامل مثال 14 ذرت

در مثال بعدی ما، از یک پدیده­ی خورشیدگرفتگی کامل استفاده می­شود که بواسطه­ی اولین تاریخ «طبیعی» فهرست­شده در زیر، در مبحث گن مربوط به ذرت شناسایی شد. توجه کنید که دومین تاریخ «طبیعی» فهرست­شده در زیر، قبل از تاریخ مربوط به خورشیدگرفتگی کامل ذکر شده است و در واقع نقطه­ی عطف این مثال می­باشد.
  1. (صفحه 158، ذرت ، اکتبر 1939 ، کف قیمت 51 سنت) – TSE
  2. (صفحه 152، ذرت ، اکتبر 1921 ، کف قیمت 50.25 سنت)
خورشیدگرفتگی کامل، در 21 اکتبر 1939 رخ داد. در زیر، فهرستی از طول­های جغرافیایی نجومی برای 21 اکتبر 1939 و نیز شکل 12-47 که ارتباطات نجومی رخ داده در جریان این خورشیدگرفتگی را نشان می­دهد، وجود دارد. در جریان خورشیدگرفتگی، سیاره­ی ونوس و سیاره­ی زحل، 5/0 درجه دورتر از موقعیتی هستند که در نقطه­ی مقابل خود () در همان روز وقوع خورشیدگرفتگی، قرار داشته باشند. دومین تاریخ «طبیعی» فهرست­شده برای این مثال، یعنی اکتبر 1921، در مثال 7 از این فصل مورد بحث قرار گرفت. یک خورشیدگرفتگی کامل، در 1 اکتبر 1921 رخ داد که طی آن، سیاره­ی مشتری در موقعیت  قرار داشت و در جریان خورشید گرفتگی کامل بعدی در تاریخ 12 اکتبر 1939، سیاره­ی مشتری در موقعیت  قرار گرفت. این امر نشان می­دهد که در جریان خورشیدگرفتگی دوم در تاریخ 12 اکتبر 1939، سیاره­ی مشتری، به اندازه­ی 37 دقیقه­ی طول جغرافیایی دورتر از موقعیتی قرار دارد که در جریان خورشیدگرفتگی 1 اکتبر 1921، دقیقاً در نقطه­ی متقابل (با اختلاف فاز 180 درجه) در لحاظ طول جغرافیایی خود قرار داشت. شکل 12-48، چگونگی ارتباط سیاره­ی مشتری با این دو خورشیدگرفتگی را نشان می­دهد. نمودار 12-49، این ارتباط را بر نمودار تغییر قیمت ذرت نشان می­دهد. در انتها برای این مثال، با استفاده از این خورشیدگرفتگی و نمودار شش­ضلعی، روش چرخه­ی یکپارچه را بر بازار ذرت به کار خواهم بست. خورشیدگرفتگی 12 اکتبر 1939، در طول جغرافیایی 18 درجه و 37 دقیقه در برج میزان () به وقوع پیوست. طول جغرافیایی () به قیمتی معادل با 198.5 سنت تبدیل می­شود. زمانی که خط پوشاننده­ی صفر درجه را بر روی قیمت 198.5 سنت قرار می­دهید، خط صفر درجه از روی قیمت 51.25 نیز می­گذرد. قیمتی که گن  برای این تاریخ «طبیعی» فهرست می­کند، 51 سنت است. روش چرخه­ی یکپارچه نشان می­دهد که خورشیدگرفتگی کامل و قیمت مربوط به ذرت، بر روی نمودار شش­ضلعی به هنگام وقوع خورشیدگرفتگی با یکدیگر در ارتباط هستد. این موضوع را می­توان بر روی نمودار 12-50 در زیر مشاهده کرد.

خورشیدگرفتگی­های کامل

خورشیدگرفتگی کامل مثال 15 شکر

این، آخرین خورشیدگرفتگی کامل است که در کتاب گن با عنوان "چگونه از معامله  در بازار کالا سود کسب کنيم" ، شناخته شد و ما را به خورشیدگرفتگی در 21 سپتامبر 1941 که در اولین مثال از شرح داده شد، ارجاع می­دهد. در خورشیدگرفتگی کامل مثال 1، تاریخ وقوع آن خورشیدگرفتگی بر اساس مبحث گن در رابطه با گندم شاخته شد. تاریخ وقوع خورشیدگرفتگی در این مثال، بر اساس مباحث گن در رابطه با شکر، شناسایی شد. این خورشیدگرفتگی، بواسطه­ی تاریخ «طبیعی» معادل (صفحه 303 ، شکر ، سپتامبر 1941 ، سقف قیمت  305 سنت) مشخص گردید. در زیر، فهرستی از طول­های جغرافیایی و شکل 12-51 که ارتباطات نجومی رخ داده در این خورشیدگرفتگی را نشان می­دهد، وجود دارد. شکل 12-51، نشان می­دهد که یک روز قبل از خورشیدگرفتگی، خورشید با سیاره­ی نپتون در یک نقطه واقع می­شود () و سیاره­ی عطارد یک وضعیت تثلیث از مدار کامل را با سیاره­ی مشتری () تشکیل می­دهد. دقیقاً در روز وقوع خورشیدگرفتگی، خورشید با سیاره­ی زحل در وضعیت تثلیث از مدار کامل قرار می­گیرند () و در نهایت نیز سیاره­ی عطارد، در وضعیت مقابله با سیاره­ی مریخ واقع می­شود (). این تاریخ «طبیعی»، اساسی­ترین کاربرد یک پدیده­ی خورشیدگرفتگی را نشان می­دهد. این خورشیدگرفتگی کامل، منجر به افزایش قیمت در بازار شکر، در سپتامبر 1941، شد و تمامی ارتباطات رخ داده در این خورشیدگرفتگی، احتمال این نوع تغییرات در روند به وجود آمده را افزایش می­دهد.  

مطالب مشابه

مشاهده همه