معرفی روش علمی گن – قسمت 30

2018/03/31 | 1397/01/11
آسترولوژی , پاتریک میکولا , روش علمی گن , کواکب , نجوم , نرم افزار Gannzilla

 خورشیدگرفتگی­ های حلقوی (حلقه ­ای­ شکل)

 خورشیدگرفتگی­ های حلقوی مقدمه

در کتاب ویلیام گن  با عنوان "چگونه از معامله  در بازار کالا سود کسب کنيم" ، از واژه ­ی «طبیعی» برای شناساندن هفت نوع خورشیدگرفتگی حلقوی در قرن بیستم استفاده می­شود. در شکل 13-1، نمای جانبی و نمای از روبرو مربوط به خورشیدگرفتگی حلقوی وجود دارد. نمای جانبی رسم­ شده، مشابه یک پدیده­ ی خورشیدگرفتگی کامل است اما نمای روبرو، متفاوت است. به دایره­ هایی که در زیر عنوان «نمای روبرو از خورشیدگرفتگی حلقوی» ترسیم­ شده ­اند نگاه کنید. دایره­ ی داخلی هاشور خورده، ماه است و دایره­ ی بزرگتر بیرونی که با خط­ چین نشان داده شده ، خورشید است. همان گونه که از این نمودار می­توان دید، ماه کاملاً در میان خورشید قرار گرفته است. این پدیده زمانی رخ می­دهد که خورشید در نزدیک­ترین موقعیت نسبت به زمین قرار دارد و ماه در بیشترین فاصله از زمین واقع شده است. این تغییرات در مسافت­ های ماه و خورشید نسبت به زمین، به این دلیل رخ می­دهد که مدارهای نجومی کاملاً دایره­ ای­ شکل نیستند. از این رو، یک پدیده ­ی خورشیدگرفتگی حلقوی زمانی رخ می­دهد که ماه از مقابل خورشید عبور کند اما تمام مساحت خورشید را نپوشاند. در زیر، فهرستی از هفت تاریخ «طبیعی» که ویلیام گن آن­ها را برای شناساندن خورشیدگرفتگی­ های حلقوی به کار گرفت، به ترتیب تاریخ نجومی داده شده است.
 1. (صفحه 156، گندم سیاه ، فوریه 1915 _ سقف قیمت 131 سنت)
 2. (صفحه 167، گندم سیاه ، نوامبر 1919 ، کف قیمت 133 سنت)
 3. (صفحه 82، گندم ، آوریل 1921 ، کف قیمت 119 سنت)
 4. (صفحه 300، شکر ، مارس 1922 ، سقف قیمت ، 285 سنت)
 5. (صفحه 169، گندم سیاه ، جولای 1925 ، کف قیمت 95 سنت)
 6. (صفحه 88، گندم ، آگوست 1934 ، سقف قیمت 117 سنت)
 7. (صفحه 279، پوست ، دسامبر 1937 ، سقف قیمت ، 1200 سنت)

خورشیدگرفتگی حلقوی مثال 1 گندم سیاه

اولین خورشیدگرفتگی حلقوی، برگرفته از مبحث ویلیام گن در رابطه با گندم سیاه است. اولین تاریخ «طبیعی» فهرست­ شده در زیر، خورشیدگرفتگی حلقوی رخ داده در 14 فوریه 1915 را مشخص می­کند.
 1. (صفحه 165، گندم سیاه ، فوریه 1915 ، سقف قیمت 131 سنت) – ASE
 2. (صفحه 168، گندم سیاه ، نوامبر 1922 ، سقف قیمت 93 سنت)
 3. (صفحه 173، گندم سیاه ، ژوئن 1937 ، کف قیمت 76 سنت)
در زیر فهرستی از طول ­های جغرافیایی نجومی برای روز مربوط به وقوع پدیده­ ی خورشیدگرفتگی و همچنین شکل 13-2 که ارتباط نجومی رخ­داده در این خورشیدگرفتگی را نشان می­دهد، داده شده است. تنها ارتباط نجومی که در جریان این خورشیدگرفتگی رخ می­دهد، مربوط به تاریخ 15 فوریه 1915، یعنی روز بعد از خورشیدگرفتگی، است که در آن زمان، سیاره ­ی مریخ یک وضعیت تثلیث از مدار کامل را با سیاره ­ی اورانوس تشکیل می­دهد (). با شروع از طول جغرافیایی سیاره­ ی مشتری در حین خورشیدگرفتگی، سیاره­ ی مشتری 240 درجه در مدار خود حرکت می­کند تا در تاریخ 7 نوامبر 1922، به موقعیت تثلیث از مدار کامل خود در طول جغرافیایی در برج عقرب () برسد. این تغییر وضعیت می­تواند دومین تاریخ «طبیعی» فهرست­ شده برای این مثال، یعنی نوامبر 1922 را پیش­ بینی کند. خلاصه: با شروع از تاریخ وقوع خورشیدگرفتگی در 14 فوریه 1919، سیاره­ ی مشتری 240 درجه از مدار خود را می­ پیماید و همزمان با این تغییر وضعیت، یک سقف قیمت در بازار گندم سیاه پدید می­ آید. فلش 1 بر روی نمودار 13-3، این ارتباط موجود بین سیاره­ ی مشتری و قیمت گندم سیاه را نشان می­دهد. بعد از خورشیدگرفتگی، سیاره­ ی اورانوس 90 درجه از مدار خود می­ پیماید و در تاریخ 22 ژوئن 1937، به موقعیت تربیع از مدار کامل خود از نقطه­ نظر طول جغرافیایی در برج ثور () می­رسد. این تغییر وضعیت می­تواند سومین تاریخ «طبیعی» برای این مثال، یعنی ژوئن 1937، را پیش­ بینی کند. توجه داشته باشید که سیاره­ی اورانوس یکی از سیاراتی بود که در جریان خورشیدگرفتگی در 14 فوریه 1915، ارتباطی نجومی را مشابه با آنچه که در شکل 13-2 نشان داده شده است، تشکیل می­دهد. خلاصه: با شروع از تاریخ وقوع خورشیدگرفتگی حلقوی در 14 فوریه 1915، سیاره­ ی اورانوس 90 درجه از مدار خود را می­ پیماید و همزمان با این تغییر وضعیت، کف قیمتی در بازار گندم سیاه پدید می­ آید. فلش 2 بر روی نمودار 13-3، این ارتباط موجود بین سیاره­ ی اورانوس و قیمت گندم سیاه را نشان می­دهد.

خورشیدگرفتگی حلقوی مثال 2 گندم سیاه

دومین مورد از خورشیدگرفتگی حلقوی، برگرفته از مبحث گن در رابطه با گندم سیاه است که با اولین تاریخ «طبیعی» فهرست­ شده در زیر، مشخص می­شود.
 1. (صفحه 167، گندم سیاه ، نوامبر 1919 ، کف قیمت 133 سنت) – ASE
 2. (صفحه 167، گندم سیاه ، ژانویه 1920 ، سقف قیمت 185.5 سنت)
 3. (صفحه 171، گندم سیاه ، مارس 1930 ، کف قیمت 58 سنت)
در زیر فهرستی از طول­ های جغرافیایی نجومی برای تاریخ مربوط به وقوع خورشیدگرفتگی و همچنین شکل 13-4 که رویدادهای نجومی رخ­داده در جریان این خورشیدگرفتگی را نشان می­دهد، وجود دارد. در 21 نوامبر، یک روز قبل از خورشیدگرفتگی حلقوی، سیاره ­ی عطارد یک وضعیت تثلیث از مدار کامل را با سیاره ­ی مشتری پدید می­ آورد (). دقیقاً در روز وقوع خورشیدگرفتگی، یعنی 22 نوامبر، سیاره ­ی عطارد دوره­ای از حرکت بازگشتی خود را آغاز می­کند (). در نهایت، یک روز بعد از وقوع خورشیدگرفتگی، یعنی در 23 نوامبر، خورشید وارد برج قوس شد (). تمامی این رویدادهای نجومی، گواه این هستند که این خورشیدگرفتگی شانس رخداد تغییری در روند قیمت­ ها را در پی دارد. جدول 13-5، یک جدول مربوط به طول جغرافیایی نجومی برای سیاره ­ی زحل است. بعد از خورشیدگرفتگی، سیاره­ ی زحل وارد دوره­ ای از حرکت بازگشتی می­شود، پس از آن به راستای حرکت مستقیم خود برمی­ گردد. این امر موجب می­گردد تا سیاره­ ی زحل در جریان وقوع پدیده ­ی خورشیدگرفتگی، دو بار به موقعیت طول جغرافیایی خود برگردد بدون اینکه یکبار مدار خود را کامل پیموده باشد. اولین باری که سیاره­ ی زحل به طول جغرافیایی آغازین خود برمی­ گردد، تاریخ 23 ژانویه 1920 است. یک روز قبل، یعنی 22 ژانویه، سیاره­ ی اورانوس وارد برج حوت می­شود. این دو رویداد، دومین تاریخ «طبیعی» برای این مثال، یعنی ژانویه 1920، را پیش­ بینی می­کنند. فلش 1 بر روی نمودار 13-6، این ارتباط موجود بین سیاره­ ی زحل و قیمت گندم سیاه را نشان می­دهد. پس از آن، سیاره­ ی زحل 120 درجه از مدار خود را می ­پیماید و در تاریخ 16 مارس 1930، به موقعیت تثلیث از مدار کامل خود به لحاظ طول جغرافیایی، در برج جدی () می­رسد. یک روز دیرتر، یعنی 17 مارس، سیاره­ ی مریخ وارد برج حوت می­شود (). این دو رویداد، سومین تاریخ «طبیعی» فهرست­ شده برای این مثال را پیش­ بینی می­کنند. خلاصه: با شروع از تاریخ وقوع خورشیدگرفتگی در 22 نوامبر 1919، سیاره­ ی زحل 120 درجه از مدار خود را می­ پیماید و درهمین زمان، سیاره­ ی مریخ نیز وارد برج حوت می­شود. به هنگام رخداد این دو رویداد نجومی، کاهش قیمتی در بازار گندم سیاه پدید آمد. فلش 2 بر روی نمودار 13-6 این ارتباط موجود بین سیاره­ ی زحل و قیمت گندم سیاه را نشان می دهد.

مطالب مشابه

مشاهده همه