معرفی روش علمی گن – قسمت 31

2018/04/04 | 1397/01/15
پاتریک میکولا , روش علمی گن , کواکب , نجوم , نرم افزار Gannzilla , علمی گن آسترولوژی

خورشیدگرفتگی­های حلقوی

خورشیدگرفتگی حلقوی مثال 3 گندم

  • تشخیص روند حاکم بر بازار جهت موج سواری بر اساس آن
  • رهگیری و رصد نشانه های دال بر پایان روند حاکم و احتمالاً شکل گیری روند جدید
مورد بعدی از خورشیدگرفتگی حلقوی، برگرفته از مبحث گن در رابطه با گندم است که با اولین تاریخ «طبیعی» فهرست­شده در زیر، مشخص می­شود. تاریخ دقیق این خورشیدگرفتگی، 8 آوریل 1921 بود.
  1. (صفحه 82، گندم ، آوریل 1921 ، کف قیمت 119 سنت) – ASE
  2. (صفحه 84، گندم ، مارس 1927 ، کف قیمت ، 131 سنت)
  3. (صفحه 86، گندم ، سپتامبر 1932 ، سقف قیمت 65 سنت)
  4. (صفحه 91، گندم ، نوامبر 1940 ، سقف قیمت90 سنت)
  5. (صفحه 91، گندم ، فوریه 1941 ، کف قیمت 78 سنت)
در زیر فهرستی از طول­های جغرافیایی نجومی برای تاریخ مربوط به وقوع خورشیدگرفتگی و همچنین شکل 13-7 که رویدادهای نجومی رخ­داده در جریان این خورشیدگرفتگی را نشان می­دهد، وجود دارد. شکل 13-7 نشان می­دهد که یک روز قبل از خورشیدگرفتگی، سیاره­ی مریخ با سیاره­ی ونوس در یک نقطه­ی مشترک از مدار واقع می­شوند (). دقیقاً در روز وقوع خورشیدگرفتگی، سیاره­ی مریخ یک وضعیت تثلیث از مدار کامل را با سیاره­ی مشتری شکل می­دهد () و یک روز بعد از وقوع خورشیدگرفتگی، سیاره­ی مریخ در یک وضعیت تربیع از مدار کامل نسبت به سیاره­ی سیاره­ی نپتون واقع می­شود (). این سه ارتباط نجومی که بسیار نزدیک به پدیده­ی خورشیدگرفتگی رخ می­دهند، مشخصه­ی خوبی هستند از اینکه این خورشیدگرفتگی تغییری را در روند قیمت ایجاد خواهد کرد. علاوه بر اولین تاریخ «طبیعی» که مشخص کننده­ی وقوع خورشیدگرفتگی حلقوی است، چهار تاریخ «طبیعی» دیگر نیز برای این مثال فهرست شده است و تمامی آن­ها می­توان با استفاده از موقعیت سیاره­ی مشتری، پیش­بینی کرد. جدول 13-8، جدول مربوط به طول جغرافیایی نجومی برای سیاره­ی مشتری است. به پایین ستون مربوط به تاریخی که سیاره­ی مشتری اولین مدار خود را تا رسیدن به نقطه­ی مقابل در مدار کامل خود طی می­کند، یعنی 2 مارس 1927، نگاه کنید. این تاریخ، دومین تاریخ «طبیعی» فهرست­شده برای این مثال، که همان مارس 1927 است را پیش­بینی می­کند. دقیقاً در 2 مارس 1927، خورشید و سیاره­ی مشتری در یک نقطه­ی مشترک از مدار واقع می­شوند (). خلاصه: با شروع از تاریخ وقوع خورشیدگرفتگی در 8 آوریل 1921، سیاره­ی مشتری به نقطه­ی 180 درجه­ای از مدار خود می­رسد و به طور همزمان، یک نقطه­ی مشترک از مدار را با خورشید شکل می­دهد. این رویداد­های نجومی، منجر به پدید آمدن کف قیمت در بازار گندم می­شود.این مورد توسط فلش 1 بر روی نمودار 13-9 نشان داده می­شود. سپس، به آخرین تاریخ ذکر شده در پایین ستون مربوط اولین مدار، نگاه کنید که نشان­دهنده­ی زمانی است که سیاره­ی مشتری اولین مدار خود را در 27 سپتامبر 1932، یک دور کامل می­پیماید. این تاریخ، سومین تاریخ «طبیعی» برای این مثال، یعنی سپتامبر 1932، را پیش­بینی می­کند. یک روز زودتر، سیاره­ی عطارد از برج میزان عبور می­کند (). دقیقاً در همان روزی که سیاره­ی مشتری یک دور از مدار خود را به طور کامل می­پیماید، سیاره­ی عطارد از میان خط استوای سماوی عبور می­کند (). خلاصه: با شروع از تاریخ وقوع خورشیدگرفتگی در 8 آوریل 1921 که سیاره­ی مشتری یک دور کامل از مدار خود را طی می­کند، سیاره­ی عطارد از برج میزان می­گذرد و از خط استوای سماوی نیز عبور می­کند، و تمامی این تغییر وضعیت­ها منجر به پدید آمدن سقف قیمت در بازار گندم می­شود. پس از آن، به تاریخ 7 نوامبر 1940 در پایین ستون مربوط به دومین مدار نگاه کنید، که طی آن سیاره­ی مشتری به طول جغرافیایی  تثلیث از مدار کامل خود در برج ثور می­رسد حال آنکه به صورت بازگشتی حرکت می­کند. این تاریخ، چهارمین تاریخ «طبیعی» فهرست­شده برای این مثال، یعنی نوامبر 1940، را پیش­بینی می­کند. خلاصه: با شروع از تاریخ وقوع خورشیدگرفتگی در 8 آوریل 1921، سیاره­ی مشتری به نقطه­ی 240 درجه­ای از دومین گردش در مدار خود می­رسد و همزمان با این تغییر وضعیت، افزایش قیمتی در بازار گندم پدید می­آید. این امر، با فلش 3 بر روی نمودار 13-9 نشان داده می­شود. در انتها، به تاریخ نوشته شده در پایین ستون نشان­دهنده­ی دومین مدار چرخشی سیاره­ی مشتری نگاه کنید که در آن زمان، سیاره­ی مشتری در برج ثور، برای سومین بار، به طول جغرافیایی تثلیث از مدار کامل می­رسد. این تاریخ، معادل 21 فوریه 1941 است. این تاریخ، چهارمین تاریخ «طبیعی» برای این مثال، یعنی فوریه­ی 1941، را پیش­بینی می­کند. خلاصه: با شروع از تاریخ وقوع خورشیدگرفتگی در 8 آوریل 1921، سیاره­ی مشتری به نقطه­ی 240 درجه­ای از دومین گردش در مدار خود می­رسد و همزمان با این تغییر وضعیت، کف قیمتی در بازار گندم شکل می­گیرد. این مورد، با فلش 4 بر روی نمودار 13-9 نشان داده می­شود.

مطالب مشابه

مشاهده همه