معرفی روش علمی گن – قسمت 32

2018/04/07 | 1397/01/18
پاتریک میکولا , روش علمی گن , کواکب , نجوم , نرم افزار Gannzilla , علمی گن آسترولوژی

خورشیدگرفتگی­های حلقوی

خورشیدگرفتگی حلقوی مثال 4 شکر

مورد بعدی از خورشیدگرفتگی حلقوی، برگرفته از مبحث گن در رابطه با شکر است و با اولین تاریخ «طبیعی» فهرست­شده در زیر، مشخص می­شود. این تاریخ «طبیعی»، منحصر به فرد است چرا که تنها یکی از دو تاریخ­های «طبیعی» وجود دارد که شامل دو خورشیدگرفتگی با یک سطح اهمیت یکسان است.
  1. (صفحه 300، شکر ، مارس 1922 ، سقف قیمت 285 سنت) – ASE
  2. (صفحه 303، شکر ، اکتبر 1936 ، کف قیمت 235 سنت)
طی مارس 1922، دو نوع خورشیدگرفتگی، یکی از نوع خورشیدگرفتگی سایه­روشن در روز 13ام و دیگری از نوع خورشیدگرفتگی حلقوی در 28ام، وجود داشت. بعد از مطالعه­ی بسیار دقیق هر دوی این خورشیدگرفتگی­ها، من هیچ شکی ندارم که گن خوانندگان را بر آن داشته است تا خورشیدگرفتگی از نوع حلقوی را مطالعه کنند. در دایره البروج نشان داده شده در شکل 13-10، من تبدیل قیمتی معادل با 285 سنت را انجام داده­ام که گن آن را برای مارس 1922 در طول جغرافیایی پانزده درجه در برج جدی () ارائه می­کند. روش تبدیل قیمت­ها به طول جغرافیایی، در فصل 8 موجود است. در شکل 13-10، می­توانید ببینید که در جریان خورشیدگرفتگی حلقوی در 28 مارس 1922، سیاره­ی مشتری تنها 6 دقیقه از طول جغرافیایی، دورتر از وضعیتی قرار دارد که دقیقاً به مقدار 120 درجه از قیمت شکر فاصله داشته باشد. برای تمامی مقاصد عملی، این عبارت بدین معناست که قیمت شکر و موقعیت سیاره­ی مشتری، در جریان خورشیدگرفتگی حلقوی به تاریخ 28 مارس 1922، یک وضعیت تثلیث از مدار کامل را تشکیل می­دهد. در حین وقوع نمونه­ی دیگری از خورشیدگرفتگی که در 13ام رخ داد، قیمت شکر، ارتباطی نجومی با هیچ یک از سیاره­ها را پدید نیاورد. هیچ شکی ندارم که این، همان ارتباطی است که ویلیام گن آن را در این تاریخ مستتر ساخته است تا خوانندگان را به یک پدیده­ی خورشیدگرفتگی صحیح رهنمون سازد. طی اکتبر 1936، که دومین تاریخ «طبیعی» فهرست­شده برای این مثال است، سیاره­ی مریخ به موقعیت  در روز 23ام می­رسد که این موقعیت در واقع 90 درجه دورتر از طول جغرافیایی این سیاره در جریان خورشیدگرفتگی 28 مارس 1922 است. دقیقاً در این روز، یعنی 23ام اکتبر، خورشید از میان برج عقرب می­گذرد ()، سیاره­ی ونوس از برج قوس عبور می­کند () و سیاره­ی مریخ در نقطه­ی مقابل با سیاره­ی زحل واقع می­شود (). تمامی این چهار رویداد، در یک روز رخ می­دهد و منجر به پیداش کف قیمت در بازار شکر در اکتبر 1936 می­شود. تمامی این چهار نوع ارتباط نجومی را می­توان در شکل 13-11 مشاهده کرد. همچنین، این ارتباطات بر روی نمودار 13-12 نشان داده می­شوند.

خورشیدگرفتگی­های حلقوی

خورشیدگرفتگی حلقوی مثال 5 گندم سیاه

مورد بعدی از خورشیدگرفتگی حلقوی، برگرفته از مبحث گن در رابطه با گندم سیاه است و با اولین تاریخ «طبیعی» فهرست­شده در زیر، مشخص می­شود. این خورشیدگرفتگی دقیقاً در 20 جولای 1925 رخ می­دهد
  1. (صفحه 169، گندم سیاه ، جولای 1925 ، کف قیمت 95 سنت) – ASE
  2. (صفحه 171، گندم سیاه ، آگوست 1930 ، سقف قیمت ، 5/71 سنت)
در زیر فهرستی از طول­های جغرافیایی نجومی برای تاریخ مربوط به وقوع خورشیدگرفتگی و همچنین شکل 13-17 که ارتباطات نجومی رخ­داده در جریان این خورشیدگرفتگی را نشان می­دهد، داده شده است. شکل 13-13 نشان می­دهد که یک روز قبل از وقوع خورشیدگرفتگی حلقوی، سیاره­ی عطارد در نقطه­ی مشترک با سیاره­ی نپتون قرار دارد () و یک روز بعد از وقوع خورشیدگرفتگی، سیاره­ی ونوس با سیاره­ی نپتون در یک نقطه واقع می­شوند (). برای فهمیدن این که یک پدیده­ی خورشیدگرفتگی حلقوی را چگونه می­توان جهت پیش­بینی یک تاریخ «طبیعی» مربوط به آینده، مورد استفاده قرار داد، شما می­بایست یک جدول مربوط به ارتباط نجومی رصد شده را تنظیم کنید. جدول 13-14، نمونه­ای از یک جدول مربوط به ارتباط نجومی رصد شده برای سیاره­ی عطارد است که با سیاره­ی نپتون، تشکیل یک نقطه­ی مشترک در مدار را می­دهند (). پنجمین باری که این ارتباط، در 5 آگوست 1930، رخ داد، سقف قیمتی در بازار گندم سیاه پدید آمد. این تاریخ، با دومین تاریخ «طبیعی» فهرست­شده برای این مثال مطابقت دارد. این ارتباط را می­توان بر روی نمودار 13-15 مشاهده کرد.

خورشیدگرفتگی­های حلقوی

خورشیدگرفتگی حلقوی مثال 6 گندم

پنجاه و هفت تاریخ «طبیعی» شناخته­شده توسط گن، در مباحث خود مربوط به گندم، وجود دارد اما تاریخ­های «طبیعی» در ارتباط با قیمت گندم، تنها دو پدیده­ی خورشیدگرفتگی حلقوی را مشخص کردند. اولین تاریخ «طبیعی» فهرست­شده در زیر، وقوع خورشیدگرفتگی حلقوی در 10 آگوست 1934 را شامل می­شود. دومین تاریخ «طبیعی» فهرست­شده در زیر، یک خورشیدگرفتگی حلقوی را در 8 آوریل 1921 مشخص می­کند که در مثال 3 از این فصل مورد بحث قرار گرفت.
  1. (صفحه 88، شکر ، آگوست 1934 ، سقف قیمت 117 سنت) – ASE
  2. (صفحه 82، شکر ، آوریل 1921 ، کف قیمت 119 سنت)
خورشیدگرفتگی حلقوی در 10 آگوست 1934، در طول جغرافیایی با موقعیت هفده درجه­ای برج اسد () به وقوع پیوست و یک خورشید­گرفتگی حلقوی زودتر در تاریخ 8 آوریل 1921، در طول جغرافیایی هجده درجه­ای برج حمل() اتفاق افتاد. بدین معنا که خورشیدگرفتگی آگوست 1934 در طول موقعیتی از طول جغرافیایی رخ داد که در وضعیت تثلیث از مدار کامل یا 120 درجه دورتر از خورشیدگرفتگی آوریل 1921 رخ داد. زمانی که چنین موقعیتی اتفاق می­افتد، باید تعیین کنید که آیا اولین خورشیدگرفتگی منجر به ایجاد تغییری در روند قیمت شده است یا خیر. اگر چنین شده باشد، پس شما باید انتظار داشته باشید که دومین خورشیدگرفتگی نیز منجر به ایجاد تغییر در روند قیمت­ها شود. این موقعیت را می­توان در شکل 13-16 مشاهده کرد. در این مثال، خورشیدگرفتگی که زودتر رخ می­دهد، خورشیدگرفتگی حلقوی در 8 آوریل 1921 است. دقیقاً در این روز، سیاره­ی مریخ یک موقعیت تثلیث از مدار کامل را نسبت به سیاره­ی مشتری پدید می­آورد (). این ارتباط، در حالی رخ می­دهد که سیاره­ی مریخ در وضعیت ده درجه و پنج دقیقه از برج ثور قرار دارد و سیاره­ی مشتری نیز در وضعیت ده درجه و پنج دقیقه از برج سنبله واقع شده است (). صحیح­ترین منحنی قیمت - زمان به منظور بهره­برداری از آن در بازار گندم، نمودار مربع نه تایی است. من این ارتباط موجود بین سیاره­­ی مریخ و مشتری را، با استفاده از روش فیثاغورث که در فصل 10 توضیح داده شده، در منحنی مربع نه تایی به کار خواهم بست. اولین قدم، قرار دادن سیاره­های مریخ و مشتری در طول جغرافیایی صحیح خودشان، بر روی حلقه­ی بیرونی مربوط به منحنی مربع نه تایی است. قدم بعدی، قرار دادن خط پوشاننده­ی صفر درجه بر روی طول جغرافیایی سیاره­ی مشتری در موقعیت 10 درجه­ای برج سنبله است. با وجود خط صفر درجه بر موقعیت 10 درجه­ای از برج سنبله، خط 135­ درجه­ای پوشاننده، از روی قیمت 118.25 عبور کند. این مقدار تقریباً 1 سنت کمتر از مقدار 119 سنتی است که ویلیام گن آن را به عنوان قیمت گندم برای تاریخ «طبیعی» آوریل 1921 فهرست کرد. این مورد را می­توان در شکل 13-17 که دقیقاً در زیر آورده شده است، مشاهده کرد. همین که وقوع پدیده­ی خورشیدگرفتگی حلقوی در 10 آگوست 1934 نزدیک شود، اگر تعیین کرده باشید که وقوع آن، به پدیده­ی خورشیدگرفتگی زودتری که در آوریل 1921 رخ می­دهد مربوط می­شود، علاوه بر ارتباطات بین آن­ها به لحاظ طول جغرافیایی، خواهید توانست سایر تشابهات موجود بین این دو خورشیدگرفتگی را نیز بیابید. من فقط نشان دادم که ارتباط بین سیاره­ی مریخ و مشتری چگونه می­تواند افزایش قیمت رخ داده طی آوریل 1921 را مشخص کند. سه روز بعد از خورشیدگرفتگی بعدی، یعنی در 13 آگوست 1934، سیاره­ی مریخ در طول­های جغرافیایی () در یک وضعیت تثلیث از مدار کامل نسبت به سیاره­ی مشتری قرار می­گیرد ().در این موقعیت، ما مجدداً ارتباط موجود بین سیاره­ی مریخ و مشتری را با استفاده از روش فیثاغورث، دقیقاً مشابه آنچه که برای ارتباط بین مریخ و مشتری در آوریل 1921 انجام دادیم، به منحنی مربع نه تایی اعمال می­کنیم. اولین قدم، قرار دادن سیاره­های مریخ و مشتری در طول جغرافیایی صحیح خودشان، بر روی حلقه­ی بیرونی مربوط به منحنی مربع نه تایی است. پس از آن، خط پوشاننده­ی صفر درجه را بر روی طول جغرافیایی سیاره­ی مشتری قرار می­دهیم. با وجود خط صفر درجه بر موقعیت 18 درجه­ای برج میزان، خط 90 درجه­ی پوشاننده از روی قیمت 117.5 عبور کند که فقط 5/0 سنت کمتر از قیمتی است که گن  برای تاریخ «طبیعی» آگوست 1934 فهرست کرد که برابر با 118 بود. این مورد را می­توان در زیر بر روی شکل 13-18 مشاهده کرد. مبحث موجود در مثال تا به این جای کار، نشان می­دهد که خورشیدگرفتگی­های حلقوی در 8 آوریل 1921 و 10 آگوست 193، از دو طریق به یکدیگر مرتبط می­شوند. اولاً، هر دوی این خورشیدگرفتگی­ها، بر روی موقعیت­هایی از طول جغرافیایی واقع می­شوند که در وضعیت تثلیث از مدار کامل، یا به مقدار زاویه­ی 120 درجه از یکدیگر فاصله دارند. ثانیاً، هر دو خورشیدگرفتگی، در نزدیکی رابطه­ی موجود بین سیاره­ی مریخ و مشتری، شکل می­گیرند که روند افزایش یا کاهش نشان داده شده در قیمت گندم را زمانی می­توان تشخیص داد که منحنی مربع نه تایی با استفاده از روش فیثاغورث به کار گرفته شده باشد. نمودار 13-19، نمودار مربوط به قیمت گندم است و اطلاعات اولیه حاصل از این مثال را نشان می­دهد. با وجود این دو خورشید گرفتگی، گن  به ما آموخت زمانی که یک خورشیدگرفتگی منجر به ایجاد تغییری در روند قیمت­ها شود، بهتر است که ما خورشیدگرفتگی­های از یک نوع را که در آینده رخ می­دهند، شناسایی کنیم به طوری که این خورشیدگرفتگی­ها در طول­های جغرافیایی با موقعیت تربیع از مدار کامل، موقعیت تثلیث از مدار کامل، در نقطه­ی مقابله  و یا مقارنه نسبت به خورشیدگرفتگی بعدی واقع میشوند.

اطلاعات جدید از مثال 6 گندم

  1. زمانی که یک خورشیدگرفتگی پیش­رو، در حال وقوع در موقعیتی از طول جغرافیایی باشد که با خورشیدگرفتگی قبلی از همان نوع، وضعیتی به صورت تربیعی از مدار کامل، تثلیثی از مدار کامل، مقابله یا مقارنه در مدار پدید آورد، که منجر به تغییری در روند قیمت­ها شود، در این صورت، خورشیدگرفتگی پیش­رو نیز می­تواند تغییری را در روند قیمت­ها ایجاد کند.
  2. هر نوع تشابهات نجومی موجود بین دو خورشیدگرفتگی، بر اهمیت وقوع خورشیدگرفتگی پیش­رو می­افزاید

مطالب مشابه

مشاهده همه