معرفی روش علمی گن – قسمت 50

درپایین نمودار قیمت برای آخرین مثالمان را می بینید. نقطه "ف" برروی نمودار 44-4 نقطه تحول فصلی برای نیمه دوم 1995 است. این قیمت پایین در دوشنبه 7 آگوست 1995 اتفاق افتاد. وقتیکه قرارداد 95 نوامبر در بالاترین زمان سوددهی خود قرارداشت. قیمت پایین قرارداد 95 نوامبر 592 بود. درنمودار دایره ای 592 برابراست با  یا 240 درجه . در همان روز پولوتون در  یا 237.81 درجه این قرارداشت. این مقدار کمتر از 1 تیک با 592 برروی نمودار دایره ای فاصله دارد. تصویر 45-4 در صفحه ی مقابل رابطه بین مکان پولوتون و 592 را نشان می دهد. معرفی روش علمی گن معرفی روش علمی گن نمودار 46-4، نموداری هفته ای از نمودار سویا است. 6 نقطه تحول را که در مثال های قبل توضیح دادیم دربردارد. محور قیمت که قرارداد جدیدی شذوع می شود را نام گذاری کرده ایم. نمودار 46-4 نشان می دهد که اینها نقاط تحول اصلی دراین پریود زمانی بوده اند. معرفی روش علمی گن معرفی روش علمی گن   معرفی روش علمی گن  

مطالب مشابه

مشاهده همه
بیت کوین چیست؟

بیت کوین از آغاز تا امروز

آموزش Dynamic Trader – قسمت 1

نرم افزار داینامیک تریدر یکی از بهترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال است که توسط مجموعه...

آموزش Dynamic Trader – قسمت 2

معرفی ابزارهای نرم افزار   PDL مخفف Previous Daily Levels می ب...

آموزش Dynamic Trader – قسمت 3

ابزار کیف کار در ورژن های پایین تر داینامیک تریدر ابزارهایی مثل خط روند، کان...