Generic placeholder image

محورهای پادکست امروز: وضعیت بازار نزولی امروز و پیش بینی بازار فردا اف...

شنیدن پادکست
Generic placeholder image

محورهای پادکست 6 می ۲۰۱۹ - گپ منفی در بازارهای سهام و ارزهای کالایی پس از تهدید ترامپ به ا...

شنیدن پادکست
Generic placeholder image

محورهای پادکست امروز: وضعیت بازار پر نوسان امروز توضیحاتی در خصوص دو ق...

شنیدن پادکست
Generic placeholder image

محورهای پادکست امروز: محرک بازار مثبت روزهای اخیر توضیحاتی در خصوص سها...

شنیدن پادکست
Generic placeholder image

محورهای پادکست ۳ می ۲۰۱۹ - گزارش NFP و سناریوهای احتمالی - اشاره بانک انگلستان به افزای...

شنیدن پادکست
Generic placeholder image

محورهای پادکست ۲ می ۲۰۱۹ - نوسانات شدید روی دلار پس از نشست FOMC - ادامه ضعف دلار نیوزی...

شنیدن پادکست
Generic placeholder image

محورهای پادکست ۳۰ آوریل ۲۰۱۹ - انتخابات اسپانیا و عدم تنزل رتبه اعتباری ایتالیا عامل تقویت...

شنیدن پادکست
Generic placeholder image

محورهای پادکست ۲۹ آوریل۲۰۱۹ - تشریح علت ضعف دلار پس از تقویت اولیه آن - پیش بینی بازار...

شنیدن پادکست